Informatie over het voorbereiden van de inkoop van zorg en hulp in het sociale domein

Informatie die je helpt bij het afsluiten van een overeenkomst

Informatie rondom het uitvoeren en het monitoren op deze uitvoering binnen een overeenkomst

Europese, landelijke en lokale wet- en regelgeving en jurisprudentie die gelden voor het inkoopproces in het sociaal domein

Internetconsultatie Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

Jeugdwet, Wetten en regels

Aanpassen van wetgeving is nodig om randvoorwaarden te verbeteren zodat de nodige zorg voor jeugdigen altijd tijdig beschikbaar is. Het... Lees meer → Internetconsultatie Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

Goedkeuring staatssteun doelgroepenvervoer periode maart t/m juni

Contracteren, Wetten en regels

Het Rijk heeft naar aanleiding van de landelijke en lokale doorbetalingsafspraken in het doelgroepenvervoer één gecoördineerde melding... Lees meer → Goedkeuring staatssteun doelgroepenvervoer periode maart t/m juni

Indexatie bij inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

Contracteren, Jeugdwet, Wetten en regels, Wmo

Op de website van de VNG vind je informatie die gemeenten kunnen gebruiken bij het maken van indexatieafspraken met (zorg)aanbieders voor... Lees meer → Indexatie bij inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

Close Search Window