In de VNG Handreiking Inkoop en aanbestedingsprocedures staan
procedures om transparant en zorgvuldig aanbesteden en inkopen te bevorderen.

Het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid is in
samenwerking met gemeenten opgesteld en voorgelegd aan het bedrijfsleven. Het
biedt een raamwerk van verschillende beleidsmaatregelen, waarbij gemeenten op
basis van lokale beleidskeuzes eigen accenten kunnen leggen.

Close Search Window