Jeugdwet, Praktijkvoorbeelden|

Een jaar lang hebben we met enkele gemeenten, ministerie BZK, ministerie VWS,  Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants, commissie BBV, VNG, NDSD en Divosa gewerkt aan de pilot ‘anders verantwoorden’. De pilot benadrukt dat niet alleen beleid,
inkoop en bedrijfsvoering van jeugdzorg in transitie is, ook verantwoorden vraagt om een innovatieslag.

Resultaatgericht werken onder de motorkap

Gedurende de pilot hebben we geleerd dat zonder een duidelijk verhaal over hoe we jeugdzorg organiseren mensen terugvallen op het systeem. Tijdens de pilot hebben we ons verhaallijn laten tekenen en daarmee duidelijk gemaakt hoe het resultaatgericht stelsel onder de motorkap werkt binnen de regio WBW. Dat helpt in het gesprek met de accountants binnen onze regio, KPMG als ondersteuner van de landelijke pilot,  NBA en andere organisaties binnen de pilot.

Eenvoudiger

We zijn ervan overtuigd dat verantwoorden van resultaat eenvoudiger kan en moet. Voorop staat ‘verantwoorden vanuit eenvoud en de bedoeling’ en ‘vanuit het belang van de klant’. Ook wanneer je in gesprek zit met de accountant.  Wellicht is externe
verantwoording in jaarstukken voor onze regio als voorloper in resultaatbekostiging nog best ingewikkeld, maar voor de regio’s die volgen kan verantwoording een stuk eenvoudiger worden dan de inspanningsgerichte variant. Dit is de stip op de horizon. Iedereen is hiervan nu wel overtuigd en door ons is voorgesteld om te komen tot een 
landelijk goedgekeurde manier van verantwoorden voor de resultaatgerichte variant. Dit helpt ook onze accountants actief binnen onze regio.

Resultaatbekostiging contracten

Dit voorstel is door KPMG overgenomen en deze hebben aan het ministerie van BZK, landelijke opdrachtgever van deze pilot anders verantwoorden, voorgesteld om een vervolg op deze pilot anders verantwoorden uit te mogen werken. Concreet komt het er op neer dat er gekeken gaat worden of er een standaard kan komen voor accountants om normen vanuit resultaatbekostiging contracten te hanteren in plaats van bestaande checklists en protocollen die onvoldoende aansluiten.

Door mee te werken aan deze pilot verwachten we vanuit onze regio ook te bevorderen dat accountants samen met ons vanuit de vernieuwing en richting kunnen helpen en blijven denken.

logo jeugd wbw

 

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window