Contracteren, Jeugdwet, Jeugdwet, Jeugdwet, Uitvoeren en monitoren, Voorbereiden|

Steeds betere inkoop jeugdhulp: zeven goede gewoonten

In ‘Steeds betere inkoop van jeugdhulp: zeven goede gewoonten’ zijn lessen rondom zorgvuldige inkoop van jeugdhulp kort en helder beschreven. 

Het boekje ‘Steeds betere inkoop van jeugdhulp: een toelichting op de zeven goede gewoonten’ licht elk van de goede gewoonten uitgebreid toe. 

Tot slot is er een ‘Stappenplan inkoop jeugdhulp’ die de verschillende fases in een inkooptraject en daaraan gekoppelde stappen beschrijft.

Dit is een bijdrage van

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window