Algemeen, Geen categorie, Jeugdwet, Jeugdwet, Participatiewet, Participatiewet, Wmo, Wmo|

Vergroot je impact dankzij opgave- en gebiedsgericht contracteren in het sociaal domein

Binnen het sociaal domein bestaan verschillende vormen van financiering en contractering. Gevraagd wordt een inkoopsysteem:

• waarmee je kunt sturen op de gewenste resultaten voor de burger;
• dat de professional de ruimte geeft om te komen tot passende en goede dienstverlening;
• dat bijdraagt aan vernieuwing en continuïteit van de ondersteuning;
• dat eenvoud bevordert.

Zo’n inkoopsysteem kun je volgens Sociaal Werk Nederland het beste realiseren met (vormen van) opgave- en gebiedsgericht contracteren.

Geen eenrichtingsverkeer

Contracteren is geen éénrichtingsverkeer. Gemeente(n), lokale en regionale aanbieders, bewoners en maatschappelijke organisaties zijn hier bij betrokken. Onder regie van de gemeente voeren zij ter voorbereiding gesprekken over de bestemming en ontwikkelroutes. Met deze handreiking biedt Sociaal Werk Nederland een routekaart om het gesprek aan te gaan over de visie op samenwerking, marktordening, transitiepaden, contracteren en monitoring.

 

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window