Contracteren, Jeugdwet|

GGZ Nederland heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door Berenschot naar reële kostprijzen van specialistische jeugd-GGZ. De resultaten zijn verwerkt in een handreiking. Deze handreiking biedt gemeenten en aanbieders van jeugd-ggz handvatten om het gesprek te voeren over reële kostprijzen en tarieven, gebaseerd op gevalideerde benchmarkcijfers.

Niet overal kostendekkende tarieven

De inkoop van zorg voor de jeugd door gemeenten leidt niet overal tot kostendekkende tarieven. Hierdoor wordt er, op onderdelen, onder de kostprijs specialistische jeugd-ggz geboden. GGZ Nederland heeft daarom een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. De volgende vragen stonden centraal: wat is de kostprijs van de aanbieder, uit welke kostprijselementen is deze opgebouwd en hoe verhoudt deze zich tot die van vergelijkbare organisaties binnen het jeugddomein?

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window