Jeugdwet, Voorbereiden|

Hoe kunnen inkoop en bekostiging worden ingezet voor het bevorderen van kwaliteit van zorg en ondersteuning en voor het realiseren van transformatiedoelen? In de notitie ´Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten´ geeft Movisie gemeenten een aantal handvatten om beredeneerde keuzes te maken over hun inkoopstrategie.

Belangrijk instrument

Gemeenten staan voor de opgave om zorg en ondersteuning in te kopen voor het hele sociaal domein op zo’n manier dat inwoners een beroep kunnen doen op kwalitatief goede ondersteuning. In deze notitie laat Movisie zien dat de inkoopstrategie een belangrijk instrument kan zijn voor gemeenten om beleidsdoelen te bereiken en daarmee bij te dragen aan de transformatie in het sociaal domein.

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window