Algemeen, Uitvoeren en monitoren|

Het Programma I-Sociaal Domein en deskundigen uit verschillende relevante branches hebben eind 2018 het landelijk accountantsprotocol aangepast. Ook zijn er nieuwe versies van de Model Productieverantwoording Wmo en Model Productieverantwoording Jeugdwet gemaakt.

Minder administratieve lasten

Het gebruik van het landelijk accountantsprotocol en de Model Productieverantwoording zorgt voor minder administratieve lasten bij zorgaanbieders en gemeenten.

Het landelijk accountantsprotocol voor boekjaar 2018 is op enkele punten aangepast ten opzichte van de versie voor 2017. Het is de bedoeling om het protocol zonder verdere aanpassingen ook toepasbaar te laten zijn voor het boekjaar 2019.

Ga naar de originele bron
Dit is een bijdrage van        

 

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window