Geen categorie|

Het sociaal domein kent hardnekkige problemen en vraagstukken. Deze vraagstukken zijn te complex om met één beleidsmaatregel of door één betrokken partij op te lossen. Daarom zetten we bij de aanpak van dit type problemen in op het verbeteren van de samenwerking tussen betrokkenen en belanghebbenden.

Sturen op resultaten

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft het Kwaliteitskompas ontwikkeld als een instrument voor gemeenten die samen met hun partners willen sturen op de resultaten voor jeugdigen en hiermee de kwaliteitscyclus van hun organisatie en partners op gang willen brengen. Aan de hand van het Kwaliteitskompas kunnen zij gezamenlijk ambities, maatschappelijke resultaten en indicatoren formuleren.

Kenniscentrum Movisie heeft het Kwaliteitskompas verder ontwikkeld zodat het ook voor andere vraagstukken in het sociaal domein ingezet kan worden.

                  

 

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window