Geen categorie|

Minister Hugo de Jonge was een week geleden in Straatsburg in gesprek met Europarlementariërs. Hij besprak hier onder andere of de Europese aanbestedingsregelgeving snel kan worden aangepast om voor de zorg in het sociaal domein het Europees aanbestedingsrecht te versoepelen.

De minister op zijn LinkedInpagina:

“Vandaag was ik in Straatsburg om met Europarlementariërs uit verschillende landen te praten over de Europese aanbestedingsrichtlijn. Gemeenten zijn door deze richtlijn verplicht om hun gemeentelijk zorgtaken – zoals jeugdzorg en thuiszorg – openbaar en Europees aan te besteden. De gedachte achter het Europees aanbestedingsrecht, namelijk dat iedereen op een gelijke wijze moet kunnen meedingen naar een opdracht vanuit de overheid – is voor marktactiviteiten begrijpelijk, maar gaat voor de zorg niet op. De zorg is namelijk geen markt, laat een staan een Europese. De verplichting tot Europees aanbesteden botst met zaken die in de zorg gewoon belangrijker zijn: samenwerking en partnerschap in de wijk bijvoorbeeld. Het is ook niet logisch om te veronderstellen dat je vanuit Portugal of Litouwen in de Nederlandse jeugdzorg aan de slag gaat. Dat gebeurt niet. Er is geen ‘grensoverschrijdend belang’, zoals dat heet. Mijn boodschap in Straatsburg is daarom ook: we moeten af van deze Europese regelgeving – hoe sneller, hoe beter. Want het zorgt voor procedures die veel tijd en geld kosten, en dat komt de zorg niet ten goede. Minder markt, en meer samenwerking is hard nodig om te zorgen dat de zorg voor iedereen goed, toegankelijk en nabij te organiseren is.”

Interessant om te lezen

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window