Contracteren, Geen categorie, Jeugdwet, Jeugdwet, Jeugdwet, Jeugdwet, Uitvoeren en monitoren, Voorbereiden, Wetten en regels, Wmo, Wmo, Wmo, Wmo|

De werkgroep Marktdossiers binnen het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft zich gebogen over de specifieke kenmerken van zorgvormen binnen de Jeugdhulp en Wmo en welke inkoopstrategie daar het beste bij past. Het resultaat is een set aan voorbeelden die laat zien op welke manier er gesegmenteerd kan worden wanneer daar behoefte aan is tijdens de inkoop.

Deze handreiking is niet voorschrijvend, maar bedoeld als hulpdocument voor gemeenten die bezig zijn met het vertalen van hun inkoopstrategie naar de verschillende zorgsegmenten.

De Handreiking

De Handreiking kunt u hieronder downloaden:
Inkoopsegmentatie Jeugdhulp en Wmo

Meer weten of vragen?

De regioadviseur van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein gaat graag met u in gesprek over de op uw regio van toepassing zijnde segmentering in de zorgvormen om zo samen te bepalen welke inkoopstrategie het beste aansluit bij de door u opgestelde inkoopdoelen. Neem contact op voor het maken van een afspraak via _dienstpostbusContracteringSociaalDomein@minvws.nl

Inkoopsegmentering is eveneens onderdeel van de leergang Jeugd van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. Op de website van de VNG staat meer informatie.

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window