Wetten en regels|

Naar aanleiding van de Kamerbrief van 15 november jl. over de aanpak van het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een aantal vragen gesteld en opmerkingen geplaatst. Minister De Jonge heeft onlangs de Tweede Kamer antwoorden op deze vragen en opmerkingen gegeven door middel van een Kamerbrief.

Meer weten over de functie van de vaste commissie voor VWS? Dit lees je hier.

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019

Bij beantwoording van vraag 5 van deze vaste commissie wordt gevraagd om een overzicht van de feiten rondom de inkoopprocedures voor het realiseren van zorg in het sociaal domein. Hiervoor is een Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018 uitgevoerd die in 2019 is herhaald. Dit onderzoek richt zich meer op de kwantitatieve aspecten van inkoopdocumenten bij gemeenten. Rond deze zomer wordt deze monitor aangevuld met een meer kwalitatief onderzoek naar de stand van de inkoop van zorg bij gemeenten.

Binnenkort volgen uitgebreidere artikelen over de achtergrond, totstandkoming en belangrijkste bevindingen uit de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019.

Meer informatie:

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window