Jeugdwet, Wetten en regels, Wmo|

Hoofd- en onderaannemerschap komt steeds meer voor in het sociaal domein. Wat betekent dit fiscaal? Diensten in het kader van de Jeugdwet en de Wmo 2015 zijn vrijgesteld van btw, maar hoe zit dit bij hoofd- en onderaannemerschap? Wanneer moet er btw in rekening worden gebracht en wanneer niet? Er is een informatiekaart beschikbaar die duidelijke handvatten geeft.

Hoofd- en onderaannemerschap

Binnen contracten met een outputgerichte of taakgerichte bekostiging worden aanbieders vaak verplicht te werken met hoofd- en onderaannemerschap. In beide vormen contracteert een gemeente een beperkt aantal aanbieders voor het uitvoeren van alle hulp voor een bepaald segment. Deze aanbieders dienen door middel van onderaannemerschap alle hulp te leveren die zij zelf niet in huis hebben. Daarmee worden de gecontracteerde aanbieders automatisch hoofdaannemer. Ook in inspanningsgerichte bekostiging komt hoofd- en onderaannemerschap soms voor, maar hier wordt het meestal niet door de gemeente verplicht gesteld.

Informatiekaart

Diensten in het kader van de Wmo 2015 of de Jeugdwet zijn vrijgesteld van btw. Maar als een aanbieder nog meer doet dan alleen zorg leveren, bijvoorbeeld omdat deze een hoofdaannemer is, wat betekent dit dan voor het afdragen van btw? Waar dient de gemeente rekening mee te houden? En de zorgaanbieder? In de informatiekaart ‘Btw gerelateerd aan de Wmo 2015 en de Jeugdwet‘ lees je wanneer het werk van een onderaannemer btw belast is en wanneer niet. Deze kaart is ontwikkeld door de VNG en het ministerie van VWS in samenwerking met het ministerie van Financiën.

Belangrijke disclaimer: neem bij twijfel altijd contact op met de belastingdienst.

Interessant om te lezen

Werkgroep Hoofd- en onderaannemerschap

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window