Contracteren, Uitvoeren en monitoren, Voorbereiden, Wetten en regels|

De Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2019 is in januari van dit jaar gepubliceerd. In dit artikel vind je suggesties voor het gebruik van de Database Monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2019 en de bijbehorende Legenda.

Welke keuzes hebben gemeenten gemaakt?

De database kunnen geïnteresseerden gebruiken om te zien welke keuzes gemeenten hebben gemaakt bij de inkoop van de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. De definitie en afbakening van de verschillende begrippen zijn vermeld in de monitor 2019. Daarnaast is er een legenda voor de database opgesteld. Met behulp van deze database kan je gemeenten vinden die vergelijkbare keuzes hebben gemaakt, of juist hele andere, waarvan geleerd kan worden.

Welke zorg wordt binnenkort door gemeenten ingekocht?

Gebruik van de database, biedt gemeenten en andere geïnteresseerden de mogelijkheid om in kaart te brengen welke gemeenten op het punt staan welke typen jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in te kopen. Dit kan behulpzaam zijn voor gemeenten om kennis en ervaring uit te wisselen. Of om bijvoorbeeld (nog meer) samen te werken bij nieuwe aanbestedingen.

Ook voor (zorg)aanbieders een schat aan informatie

Voor aanbieders van jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning biedt de database de mogelijkheid om contact op te nemen met gemeenten die op het punt staan aanbestedingen te publiceren, om bijvoorbeeld op de hoogte te blijven van inschrijvingsdata.

En voor geïnteresseerden

Daarnaast kan de database behulpzaam zijn voor geïnteresseerden die kennis willen nemen van aanbestedingsdocumenten op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In de database kan hier gericht op gezocht worden. De database is ook goed bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer weten?

Voor vragen over het overzicht kun je contact opnemen met het adviesbureau PPRC via info@pprc.eu.

Interessante links

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window