Contracteren, Wetten en regels|

Het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft op een rij gezet tegen welke aanbestedingsrechtelijke problemen gemeenten kunnen aanlopen bij het aanbesteden in het sociaal domein gedurende de coronacrisis en welke oplossingen voorhanden zijn.

Je krijgt antwoorden op vragen als:

  • Kan ik de termijnen van een aanbestedingsprocedure aanpassen?
  • Hoe ga ik om met een vertraging in het aanleveren van de benodigde documenten door aanbieders?
  • Kan ik het beoordelingstermijn verruimen?

Dit en meer vind je in het document Aanbesteden sociaal domein gedurende de coronacrisis.

Ook interessant:

(Zorg)aanbieders en gemeenten zijn druk bezig om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Daarvoor zijn een aantal richtlijnen gegeven door de VNG:

  • Zorg zoveel mogelijk voor financiële zekerheid voor aanbieders. Lees meer.
  • De VNG adviseert om inschrijf- en aanvraagtermijnen met bijvoorbeeld 3 maanden te verlengen om (zorg)aanbieders meer tijd te geven. Lees meer.
  • De continuïteit van de financiering van het sociaal domein (de Wmo en de Jeugdwet) is verder uitgewerkt. Lees meer.

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window