Contracteren, Jeugdwet, Jeugdwet, Wetten en regels, Wmo, Wmo|

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft een model onderaannemingsovereenkomst opgesteld voor de Wlz, Zvw, Jeugdwet en Wmo.

Hierover zeggen zij in een nieuwsbericht op hun website het volgende:
Het model kunt u gebruiken voor onderaanneming in de Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij het model is een toelichting gemaakt.

Dit model is opgesteld voor het sluiten van overeenkomsten door een aanbieder van zorg in de zin van de Wlz of Zvw, ondersteuning in de zin van de Wmo of jeugdhulp in de zin van de Jeugdwet (de opdrachtgever) en een derde (de opdrachtnemer) die een deel van de zorg/ondersteuning/jeugdhulp die de opdrachtgever met het zorgkantoor, de gemeente(n) of de zorgverzekeraars heeft gecontracteerd, zal leveren aan cliënten.

Het gaat om een modelovereenkomst en u bent niet verplicht om dit model te gebruiken. Het model is zo opgesteld dat u het op diverse plaatsen kunt toesnijden naar uw specifieke situatie. Kijkt u daarom steeds of de desbetreffende bepaling daarbij past, de toelichting kan daarbij helpen. In de toelichting vindt u uitleg waar het desbetreffende artikel over gaat en hoe u daarmee om kunt gaan. De artikelen in de toelichting verwijzen steeds naar het desbetreffende (hoofd) artikel in de overeenkomst; dit geldt niet voor de onderliggende leden.”

De model onderaannemingsovereenkomst is in 2019 vernieuwd, zie hiervoor het nieuwsbericht van de VGN.

Meer informatie:
Model onderaannemingsovereenkomst VGN
Toelichting model onderaannemingsovereenkomst VGN

Dit is een bijdrage van

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window