Uitvoeren en monitoren, Wmo|

In opdracht van de VNG en in overleg met Actiz, VGN, Zorgthuisnl en GGZ Nederland heeft Berenschot de bestaande rekentool voor huishoudelijke hulp doorontwikkeld. De rekentool is aangepast aan de gewijzigde cao’s en kan nu worden gebruikt voor de berekening van de tarieven van huishoudelijke hulp én Wmo begeleiding. Deze doorontwikkeling is gefinancierd door het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

De tool kan gemeenten en aanbieders helpen het gesprek over kostprijzen en tarieven te voeren in lijn met de AMvB Reële prijs. Door verschillende schalen in te vullen en onderscheid te maken tussen begeleiding op locatie en thuis kan de tool worden gebruikt voor diverse vormen van begeleiding (bijv. basis en specialistisch). De rekentool berekent kostprijzen per uur en is daarom het gemakkelijkst te gebruiken bij inspanningsgerichte bekostiging. Het inzicht in de kostprijzen per uur is echter ook relevant voor het berekenen van tarieven voor output- en taakgerichte bekostiging.

De tool wordt ieder jaar geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s.

Meer informatie:

Dit is een bijdrage van

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window