10 december Webinar Rekentool Wmo huishoudelijke hulp en –begeleiding voor aanbieders

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

In het voorjaar 2020 werd de nieuwe rekentool voor Wmo-voorzieningen hulp bij het huishouden en individuele begeleiding gepubliceerd. Deze rekentool helpt gemeenten en (zorg)aanbieders het gesprek over kosten en tarieven te voeren, op transparante wijze en in lijn met de AMvB Reële prijs. In deze webinar leert u hoe de rekentool werkt en kunt u al uw vragen over de rekentool stellen.

De webinar

Tijdens de webinar zal Berenschot consultant Wouter Reijngoud, die voor VNG de rekentool heeft ontwikkeld, ingaan op de uitgangspunten, opbouw en werking van de rekentool. Daarnaast bespreekt hij de antwoorden op de meest gestelde vragen en is er de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen.

Onderwerpen die tijdens het webinar aan bod kunnen komen, zijn onder andere:

  • Hoe werkt de rekentool precies?
  • Wat is het verschil met de vorige rekentool?
  • Welke kosten vallen precies onder de overhead in de rekentool?

Voor het antwoord op deze en andere vragen kunt u deelnemen aan de webinar Rekentool Wmo huishoudelijke hulp en –begeleiding.

Wanneer?

Omdat de vragen van aanbieders en gemeenten op sommige punten verschillen worden er aparte webinars gehouden. Voor aanbieders vindt de webinar online plaats op 10 december van 14.00 tot 15.00 uur. Voor gemeenten op 3 december van 10.00 tot 11.00 uur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier. U vindt deze hier.