24 februari ZOOMinn Norm voor Opdrachtgeverschap: verbinding met lokale toegang

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Zoom

Het versterken van de leefwereld van jongeren en gezinnen, is nodig voor transformatie jeugdhulp. Organisatie van de toegang is vooral lokaal ingericht, maar ook regionaal (langs verschillende verwijzers) is de inzet van (gespecialiseerde zorgaanbieders) nodig. Verbinding tussen lokale en regionale ondersteuning en contractering is wenselijk in de NvO. Hoe organiseert u dat op zo’n manier dat het gewone leven van jeugd versterkt blijft worden, de 2e lijn voor de hand liggend werkt in de wijk, er samenwerking ten dienste van jeugd/gezinnen mogelijk is en er flexibel ondersteuning kan worden ingezet en weer afgebouwd als dat nodig is? Op 24 februari organiseert Hart voor de Jeugd een interactieve ZOOMinn hierover.

Naar het inschrijfformulier.