15 november Wisselstage!

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Nader te bepalen

Houdt u zich bezig met (het beleid rond) de in- of verkoop van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning? Of bent u (indirect) betrokken bij contractmanagement? In november 2021 kunt u met het programma ‘Wisselstage!’ vier dagen stage lopen bij een (zorg)aanbieder of bij een gemeente.

Het programma

De stages worden voorafgegaan door een centrale startbijeenkomst en afgesloten met een reflectiedag. De stages zelf vinden vooralsnog online plaats. Van tevoren stemmen de deelnemers de inhoud van hun stageperiode met elkaar af. Stage-ervaringen worden tijdens het programma vastgelegd in ‘verhalen’ om zo ook anderen te inspireren. De data voor deze onderdelen zijn als volgt:

  • Startbijeenkomst: 5 november 2021
  • Stageweek 1 (aanbieders): 15 t/m 19 november 2021
  • Stageweek 2 (gemeenten): 22 t/m 26 november 2021
  • Slotbijeenkomst: 2 december 2021

Inkijkje in de wereld van de ander

Door deze korte stage te lopen, begrijpt u de keuzes die organisaties maken beter en krijgt u inzicht in hoe het besluitvormingsproces is georganiseerd. Ook leert u elkaars taal spreken, zich te verplaatsen in het denken en handelen van de ander en u krijgt beter inzicht in de belangen van de gemeente of de zorgaanbieder. Daarnaast ervaart u de context waarin gemeenten of zorgaanbieders werken, bijvoorbeeld de politieke context van de gemeente.

Op herhaling

In november 2020 namen 28 professionals van gemeenten en (zorg)aanbieders deel aan het stageprogramma ‘Wisselstage!’. De stages vormden het hoofdbestandsdeel van een programma met online groepsmeetings en extra opdrachten. De maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 zorgden ervoor dat de stages uiteindelijk online werden gedaan. Ook in mei 2021 vond Wisselstage! plaats.

Benieuwd naar de deelnemers die in november 2020 en mei 2021 deelnamen aan Wisselstage! en hoe zij het programma hebben ervaren? In een reeks van 5 artikelen vertellen zij zelf over hun ervaringen. 

Wisselstage! 2020:

Deel I

Deel II

Deel III

Deel IV

Wisselstage! 2021: 

Deel I

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij Robin van Barneveld van The Curious Network, het bureau dat het programma begeleidt. Hij is bereikbaar via 06‐23507164 of via info@thecuriousnetwork.nl. Hier kunt u ook terecht wanneer u zich wilt aanmelden; dit kan tot en met 1 oktober 2021.