07 december Kennissessie SAS zonder emvi procedure - 4 varianten

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie online

Met een wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt het aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger. Gemeenten hoeven met deze wetswijziging in aanbestedingsprocedures niet langer te kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (emvi-criterium). Vooruitlopend op deze wetswijziging is er een handreiking opgesteld die gemeenten straks kunnen gebruiken om de ruimte van deze wetswijziging zo goed mogelijk te benutten: de handreiking ‘SAS zonder emvi - vereenvoudigd aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet’.

In dit webinar nemen we je mee in de stappen van de handreiking, de vier varianten en presenteert een pilotgemeente zijn praktijkcase en de lessons learned. 

De webinar wordt u aangeboden door het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein in samenwerking met NEVI.

Meer informatie en aanmelden...