Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop

De werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop opgesteld. Deze bevat een handzaam stappenplan waarmee gemeenten zo eenvoudig mogelijk kwaliteitscriteria voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoopdocumenten kunnen opstellen. 

Om goede jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te contracteren nemen gemeenten kwaliteitscriteria op in hun inkoopdocumenten. Daarbij zijn deze kwaliteitscriteria een onderdeel van alle stappen in de inkoopcyclus, van vastlegging in de (voorbereiding van) inkooptrajecten tot evaluatie tijdens contractuitvoering. Dit is één van de redenen voor de werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein om een handreiking op te stellen voor beleidsmedewerkers en inkoopmedewerkers van gemeenten.

Handzaam stappenplan en naslagwerk
De hoofdstukken in de handreiking behandelen elk een stap in de beleidscyclus. Deze cyclus begint bij de fase van ‘visie en beleidsontwikkeling’, gevolgd door de fase ‘van visie en beleid naar kwaliteitscriteria bij inkoop’, daarna de fase van ‘daadwerkelijke inkoop’ en de fase van ‘realisatie (van kwaliteit) in de praktijk, monitoring en evaluatie’. Daarnaast wordt er in de handreiking een hoofdstuk gewijd aan de dialoog met aanbieders, waarbij dialoog als voorwaarde wordt gesteld om samen de transformatie in het sociaal domein een stap verder te brengen. Ook is in ieder hoofdstuk een overzicht opgenomen van bestaande relevante documenten en links.

De werkgroep Kwaliteit
In werkgroepen van het programma ontwikkelen gemeenten en aanbieders zelf producten voor gemeenten en aanbieders. Zo zijn de producten van het programma altijd actueel en bruikbaar. De werkgroep Kwaliteit heeft de ontwikkeling van deze Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop begeleidt. Ook ontwikkelt de werkgroep een workshop die gemeenten kunnen inzetten om samen met aanbieders en cliënten in gesprek te gaan over belangrijke aspecten van kwaliteit. Conclusies uit de workshop zijn input voor beleid, inkoop en uitvoering bij gemeenten en aanbieders. De workshop is naar verwachting eind juli gereed.

Voorzijde Handreiking Kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop