Nieuwe inzichten voor de gemeente Rotterdam bij de eerste workshop Dialoog

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft, in samenwerking met bureau WagenaarHoes, een workshop Dialoog ontwikkeld. In deze workshop worden praktische handreikingen gedeeld om te komen tot een constructieve dialoog tussen gemeente en (zorg) aanbieders. Er is namelijk een wezenlijk verschil tussen het voeren van een gesprek en een goede dialoog. Het inkoopproces en het uiteindelijke resultaat kan positief beïnvloed worden door het voeren van een goede dialoog tussen gemeenten/regio en (zorg)aanbieders.

Workshop Dialoog bij de gemeente Rotterdam
Beeld: ©Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein / Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein
Workshop Dialoog bij de gemeente Rotterdam

Op 7 juli jl. vond de eerste workshop plaats bij de gemeente Rotterdam. Huub van Putte, teamleider Afdeling Inkoop en ABZ, deelt zijn ervaringen.

Deelnemers workshop en corona

“Als gemeente Rotterdam wilden we graag meer leren en weten over het voeren van een goede dialoog. Daarom hebben we met 16 collega’s de training gevolgd. De deelnemers waren voornamelijk inkopers van het inkoopteam voor het sociaal domein, maar ook enkele spoorleiders/projectleiders zorginkoop van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling waren aanwezig. Door de coronamaatregelen waren de condities niet optimaal, maar in onze locatie op de Librijesteeg was toch een geschikte ruimte gevonden die we konden gebruiken. Veel collega’s kwamen voor het eerst naar kantoor om elkaar in levende lijve weer eens te ontmoeten. Alleen daardoor was het al een feest!”

Dialoog oefenen

“Twee trainers van bureau WagenaarHoes hebben ons meegenomen in de wondere wereld van de dialoog in het sociaal domein. Het doel van de dag was om te zien waar een goede dialoogsessie aan moest voldoen en wat het de deelnemers kan opleveren alsook om de deelnemers te confronteren met de, bekende en onbekende, valkuilen die er zijn. Ook wilden we graag voorgehouden hebben waar(voor) en wanneer we de dialoog het beste konden inzetten.”

“Een belangrijk onderdeel van de training was het daadwerkelijk voeren van een dialoog. Vooraf had iedereen zijn/haar rol toegestuurd gekregen. De simulatie startte op tijd en we hadden een hele goede voorzitter die meteen de piketpaaltjes op de juiste plek sloeg en iedereen voldoende ruimte gaf om zijn/haar punten op tafel te laten leggen. Iedereen pakte de toebedeelde rol goed op en zo werd het een herkenbare, maar toch fictieve situatie. De tijd van de simulatiedialoog was voorbij voordat we het goed en wel in de gaten hadden.”

Leerzame middag

“Na een uitgebreide evaluatie met de waardevolle inbreng van de trainers, zijn we verder de theorie ingedoken. Gecombineerd met de praktische ervaringen resulteerde dit alles in diverse adviezen, tips en een checklist. Er was veel interactie, veel discussie en met de reflecties op onze huidige situatie zorgde dat ervoor dat de tijd voorbij vloog. Het was een enerverende en leerzame middag. Ik kan deze workshop van harte aanbevelen!”

Meer weten of aanmelden?

In de workshop Dialoog worden de randvoorwaarden en aandachtspunten behandeld die van belang zijn voor het voorbereiden, organiseren en begeleiden van een constructieve dialoog. In een oefening doorleven deelnemers op een speelse manier veelvoorkomende obstakels en misverstanden, die een succesvolle dialoog in de weg staan. Vervolgens wordt besproken hoe deze te voorkomen en op te lossen zijn.

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein biedt deze workshop gratis aan. Neem voor meer informatie de folder door of neem contact op met het Regioteam via de Helpdesk.