Loop samen met Iris, Carine, Lisa en Kevin 4 dagen stage

Houd u zich bezig met contractmanagement binnen Jeugdwet of Wmo 2015? Of bent u indirect betrokken bij de inkoop? In november kunt u met het programma Wisselstage! vier dagen stage lopen bij een zorgaanbieder of bij een gemeente. Inmiddels is de eerste groep vol en heeft het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein extra plekken beschikbaar gesteld. Meld u zich voor 18 september aan!