Gouden Regels om te transformeren in het sociaal domein middels inkoop

Om de gekozen visie op jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning in de praktijk te realiseren, kopen gemeenten zorg in bij aanbieders. Hierin zie je landelijk een heel verschillend beeld in de gemaakte keuzes, de overwegingen en ook de uiteindelijke inkoopprocedures. De werkgroep Transformatie heeft een inventarisatie gemaakt, wat heeft geleid tot 11 Gouden Regels.