Pilot Gemeente Rotterdam: Aanbesteden zonder gunningscriteria

De Jeugdwet en Wmo 2015 worden gewijzigd om aanbesteden in het Sociaal Domein makkelijker te maken. Om te laten zien hoe dit kan werken in de praktijk en op zoek te gaan naar de ruimte die de aanbestedingsregelgeving biedt, worden dit jaar pilots gedraaid o.a. door de gemeente Rotterdam waarbij een Tussenvoorziening Wmo wordt ingekocht.

Rechtenvrije foto gemeente Rotterdam NIEUWS
Beeld: ©Gemeente Rotterdam / Gemeente Rotterdam