De Werkgroep Hoofd- en onderaannemerschap

Deze werkgroep van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is in 2019 gestart naar aanleiding van signalen van gemeenten, (zorg)aanbieders en branche- en beroepsverenigingen. Zij hebben veel vragen over de hoofd- en onderaannemerschap constructie en ervaren veel knelpunten in de uitvoering. Het doel van de werkgroep is het bevorderen van een weloverwogen keuze met betrekking tot hoofd- en onderaannemerschap bij zowel gemeenten als aanbieders. In dit artikel stelt de werkgroep zich aan u voor en wordt toegelicht wat ze voor u kunnen betekenen.

Wie zijn we?

De werkgroep Hoofd- en Onderaannemerschap bestaat uit leden van gemeenten, (zorg)aanbieders, VNG, brancheverenigingen en beroepsverenigingen voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, het Ketenbureau I-Sociaal Domein en het ministerie van VWS. De voorzitter van de werkgroep is Marieke Meijer, ze is manager zorgverkoop en marketing bij Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

“Door meer inzicht, transparantie en hulpmiddelen te leveren voor hoofd- en onderaannemerschap ga ik er van uit dat we kunnen bijdragen aan afnemen van de regeldruk en het bevorderen van een samenwerking waarbij het gesprek over de inhoud voorop staat.” – Marieke Meijer (Voorzitter werkgroep)

Wat doen we?

De werkgroep wil gemeenten en (zorg)aanbieders helpen een weloverwogen keuze te maken met betrekking tot hoofd- en onderaannemerschap. Door voor beide meer informatie en handreikingen beschikbaar te stellen kunnen knelpunten worden voorkomen. De werkgroep werkt aan drie deelproducten:

  • Een afwegingskader hoofd- en onderaannemerschap waarin de impact van de constructie binnen de drie uitvoeringsvarianten voor bekostiging op de cliënt, hulpverlener, (zorg)aanbieder en gemeente in kaart is gebracht;
  • een juridische handreiking over de (on)mogelijkheden binnen een hoofd- en onderaannemerschapconstructie;
  • een verzameling praktische hulpmiddelen om het werken met hoofd- en onderaannemerschap te vereenvoudigen.

Het Afwegingskader Hoofd- en Onderaannemerschap Sociaal Domein is beschibaar. De overige producten worden dit voorjaar gepubliceerd op deze Vindplaats onder Hoofdaannemerschap. Hier vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Wat kunt u van ons verwachten?

Binnen de werkgroep is ontzettend veel kennis verzameld over het werken met hoofd- en onderaannemerschap. De werkgroep probeert alle bestaande kennis te bundelen en aan te vullen door middel van producten die hierboven genoemd staan. Heeft u een vraag of komt u ergens niet uit met betrekking tot hoofd- en onderaannemerschap? Onze regioadviseurs kunnen met u meedenken. Neemt u hiervoor contact op met onze Helpdesk.

“Wij zijn als beroepsvereniging NIP blij met deze werkgroep en de taken die de werkgroep op zich heeft genomen. In de praktijk lopen onze (vrijgevestigde) leden (psychologen) tegen veel vragen aan over het hoofd- en onderaannemerschap, bijvoorbeeld: Wat moet er contractueel vastgelegd worden? Hoe zit het met het beroepsgeheim in de verhouding hoofd- en onderaannemer?” – Wilma Lozowski (Lid van de werkgroep)

Wat hebben we van u nodig?

Om te voorkomen dat iedereen zelf het wiel uitvindt willen wij de kennis over hoofd- en onderaannemerschap graag beschikbaar stellen voor iedereen. Heeft u goede voorbeelden met betrekking tot hoofd- en onderaannemerschap? Heeft u er veel ervaring mee? Heeft u de juridische feiten rond hoofd- en onderaannemerschap al eens uitgezocht? Onze regioadviseurs horen graag van u. Neemt u hiervoor contact op met onze Helpdesk.

De Werkgroepen

Gemeenten en aanbieders ontwikkelen zelf producten voor het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Dit doen zij in werkgroepen. Op deze manier zijn de producten die worden ontwikkeld actueel en bruikbaar voor degenen die er in de praktijk mee werken.

Meer informatie