Verbeter het aanbestedingsproces met een goede dialoog

In deze workshop krijgen deelnemers een training in het voorbereiden en begeleiden van het goede gesprek gesprek tussen gemeente en aanbieders. Aan het einde van de workshop krijgen deelnemers een checklist mee voor het organiseren van een dialoog.

Dialoog

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft, in samenwerking met bureau WagenaarHoes, een workshop Dialoog ontwikkeld. In deze workshop volgen deelnemers een training in het voorbereiden en begeleiden van een open en goed gesprek tussen gemeente en aanbieder over een concreet vraagstuk. Het resultaat van het inkoopproces kan positief beïnvloed worden door het tijdig voeren van een open en goed gesprek.

Oefenen en theorie

In de workshop/training Dialoog worden de randvoorwaarden en aandachtspunten behandeld die van belang zijn voor het voorbereiden, organiseren en begeleiden van een constructief gesprek in het kader van dialoog. In een oefening doorleven deelnemers veel voorkomende obstakels en misverstanden, die het succesvolle gesprek in de weg staan. Vervolgens wordt besproken hoe deze zijn te voorkomen. Aan het einde van de workshop ontvangen deelnemers een checklist.

Meer weten of aanmelden?

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein biedt deze workshop gratis aan. Binnenkort is de folder beschikbaar. De datum en locatie wordt mede bepaald door de organisatie die een aanvraag voor een workshop Dialoog doet. U kunt nu al voor meer informatie of aanmelden terecht bij het Regioteam via de Helpdesk. Uw regioadviseur ondersteunt u in de aanvraag en organisatie van de workshop.