Interview: Wat levert een Delta Review inkoop sociaal domein op?

Onlangs heeft een online Delta Review Sociaal Domein plaatsgevonden bij de gemeente Delfzijl. Beleidsmedewerker Monique Veldt vertelt aan de hand van zes vragen waarom zij deze methode bij collega's zou willen aanraden.

©Delta Review

Bij welke gemeente en in welke functie werk je?

“Ik ben Monique Veldt en ik ben beleidsmedewerker Wmo bij de Gemeente Delfzijl. Onlangs heb ik een Delta Review aangevraagd vanuit mijn rol als verantwoordelijke voor de aanbesteding Wmo Dagbesteding en Begeleiding voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Het Hogeland.”

Hoe ben je in aanraking gekomen met de Delta Review?

“Vanuit het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein kwam één van de regioadviseurs bij mij langs om bij te praten over hoe het gaat in Delfzijl met betrekking tot de Wmo. Eén van de instrumenten die zij noemde, was de Delta Review. Zij legde uit wat het instrument inhoudt en hoe je het in kunt zetten. Terwijl zij aan het praten was, kreeg ik al meteen een beeld waar ik de Delta Review voor zou kunnen gebruiken. De regioadviseur heeft het eerste contact met Bureau Delta Review geïnitieerd. Online hebben wij een intakegesprek gehad en hiervan werd ik enthousiast. Ik wilde graag dat een reviewteam voor mij met de aanbieders uit het huidige Wmo-contract ging praten en bij hen inventariseerde op welke manier zij met de zorg waren omgegaan tijdens de coronacrisis. Ik begreep eerder dat er creatieve oplossingen gekozen waren door sommige aanbieders en wilde graag weten welke dat dan zijn. Daarnaast wilde ik graag weten welke vernieuwende en creatieve manieren van werken de aanbieders nog meer zagen, zodat we voor de aankomende contractperiode, waar de voorbereidingen binnenkort voor starten, hiervoor ruimte in de contracten kunnen krijgen. Na de intake is het proces vervolgd en begin september had ik het rapport binnen, waar ik erg blij mee ben.”

Wat waren vooraf je verwachtingen?

“Vooraf had ik niet veel verwachtingen omdat ik niet eerder in aanraking ben geweest met een Delta Review. Toen ik in het voortraject hoorde dat wij als gemeente zelf moesten zorgen voor de te interviewen personen en hen ook in moesten plannen, wist ik ook niet goed wat ik moest verwachten. Hoe bereidwillig zouden de aanbieders zijn om hieraan mee te werken? Dat is me echt 100% mee gevallen. Op het moment dat ik de personen een bericht had gestuurd dat we een Delta Review zouden laten uitvoeren en dat er online een overzicht stond met momenten waarop zij geïnterviewd konden worden, werd er meteen gereageerd. Binnen een week was het hele schema rond. Ook het reviewteam heeft in haar rapport bewondering uitgesproken voor de openhartigheid van de geïnterviewden en hun betrokkenheid bij het onderwerp waar zij voor bezig zijn.

In de loop van de reviewweek werd mij steeds duidelijker wat ik aan het einde van de rit kon verwachten. De reviewteamleider heeft mij namelijk op drie avonden gebeld om mij op de hoogte te houden van wat er opgehaald werd. Dit vond ik wel heel prettig.”

Wat heeft de Delta Review je opgeleverd, zowel voor de organisatie als voor jezelf?

“Voor de organisatie was het fijn dat er in zo’n korte periode een resultaat lag, waarin stond hoe de gecontracteerde partijen om gaan met innovatieve ideeën. Het is goed dat we dit door een externe partij hebben laten doen en niet zelf met de aanbieders om de tafel zijn gegaan. Dit heeft meer boven water gehaald. Voor mij persoonlijk was het wel interessant om te zien hoe een Delta Review werkt. Het is een mooie methode waarbij vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk gekeken wordt.”

Hoe heb je de resultaten van de Delta Review ingezet in jouw organisatie?

“De review is nog te kort geleden uitgevoerd om al echt met de resultaten aan de slag te kunnen gaan. Het idee is om het rapport eerst met de wethouders te bespreken, daarna zal het meegenomen worden in de marktconsultatie die we gaan houden in het kader van de nieuwe aanbesteding. Daarnaast zal ik de resultaten ook delen in het transformatie overleg met de gecontracteerde aanbieders.”

Raad je een programmamanager een Delta Review aan en zou je er zelf nog eens één inzetten?

“Deze Delta Review is zo goed bevallen dat ik er zeker nog weleens één in zou zetten. Dat hoeft dan niet per se op een inkoopvraagstuk in het sociaal domein te zijn. Ik heb begrepen dat de methode ook veel breder ingezet kan worden. Ook zal ik de methode aanbevelen bij collega’s."

Meer informatie

Net als bij Monique Veldt, denken onze regioadviseurs graag met u mee over welke ondersteuning bij uw specifieke situatie past. Neemt u hiervoor contact op met onze Helpdesk.

Wilt u meer informatie over een Delta Review? Of wilt u een Delta Review aanvragen? Neem dan een kijkje op de website van Bureau Delta Review of stuur een mailtje.