Transformatie versnellen vanuit het inkoopproces: elf gouden regels

Landelijk gezien maken gemeenten verschillende afwegingen en keuzes bij de inkoop van zorg bij aanbieders. De werkgroep Transformatie heeft een inventarisatie gemaakt, die heeft geleid tot elf Gouden Regels om de Transformatie in het sociaal domein door middel van inkoop te versnellen.

Binnen een sterk veranderende maatschappij is publiek inkopen en contracteren een uitdaging. De werkgroep Transformatie sprak hierover met vijf inkopende regio’s en gemeenten. Bovendien zijn met gecontracteerde (zorg)aanbieders en inwoners die zorg ontvangen, gesproken over hun praktijkervaringen met deze inkoop. Uit de gesprekken zijn verschillende aspecten naar voren gekomen waarmee transformatie in het inkoopproces kan worden gerealiseerd. Deze folder vat deze aspecten samen in elf gouden regels voor transformatie rondom het inkoopproces en de uitvoeringsfase van de overeenkomst.

De leden van de werkgroep Transformatie vertellen er binnenkort meer over via o.a. interviews en vlogs.