Medewerkers van aanbieders en gemeenten lopen online stage

Deze maand is een groep gemeenteambtenaren aan een stage begonnen bij (zorg)aanbieders. Medewerkers van (zorg)aanbieders zijn op hun beurt welkom geheten bij een aantal gemeenten. Doel van deze zogenaamde Wisselstage! is om van elkaar te leren. Maar ook antwoord te krijgen op de vraag hoe de uitgaven in de zorg beheersbaar blijven terwijl er voldoende perspectief blijft voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Bij de start van de stage waren er -over en weer- al veel vragen. Want hoe verloopt het zorginkoopproces aan de kant van een gemeente eigenlijk? Wat zouden gemeenten kunnen doen om de administratieve lasten te verlichten? En hoe kunnen (zorg)aanbieders nog beter aansluiten bij de doelstellingen van gemeenten?

Digitale stage

De maatregelen tegen de verspreiding van corona maken dat de gemeenteambtenaren en medewerkers van (zorg)aanbieders de stage geheel digitaal doorlopen, waarbij zij bijvoorbeeld online meedoen aan vergaderingen en afdelingsoverleggen. Op woensdag 25 november sloten de deelnemers de Wisselstage! af, gevolgd door een reflectiebijeenkomst op vrijdag 27 november. Tijdens deze bijeenkomst delen de stagiaires het geleerde, hun indrukken en ervaringen met elkaar evenals een inkijkje in wat zij in hun dagelijks werk anders gaan doen in hun samenwerking met gemeenten dan wel (zorg)aanbieders. Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein zal de opmerkingen van de stagiaires ter harte nemen zodat ons aanbod nog beter aansluit op wat gemeenten en (zorg)aanbieders nodig hebben om middels inkoop de transformatie in het sociaal domein verder te brengen.

Wat hebben de stages opgeleverd?

Wat hebben gemeenten geleerd van en over (zorg)aanbieders en omgekeerd? Werkelijke samenwerking en goede resultaten voor beide partijen beginnen immers met het kennen van elkaars belangen, motieven en overwegingen. Door middel van verschillende artikelen stellen we u de komende maanden op de hoogte hoe de deelnemers aan Wisselstage! deze periode hebben ervaren en hoe zij concreet met de opbrengsten aan de slag zijn gegaan. Zo zullen we bijvoorbeeld ingaan op de eerste ervaringen tijdens de stage. Ook gaan we na of het beeld dat men vooraf had over de stageplek overeenkomt met de werkelijkheid.

Wisselwerking!

Houdt u zich als professional bij een gemeente of (zorg)aanbieder bezig met de in- of verkoop van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning? Ruil dan 4 maanden van functie om inzicht te krijgen in elkaars wereld. Neem deel aan het unieke programma 'Wisselwerking!' dat u begeleidt bij de functieruil en waarbij u uw ervaringen deelt met andere professionals zodat iedereen ervan kan leren.

Heeft u interesse in Wisselwerking!? Of wilt u meer informatie? Lees dan hier meer.

Bent u benieuwd naar de ervaringen van anderen met het tijdelijk ruilen van functie? Lees dan het interview met Peter Visscher (Zorgmanager Kwintes).