Behoefte aan procesbegeleiding bij uitdagende samenwerkingsrelaties?

Soms ontstaat een impasse tijdens een inkoopproces. Bijvoorbeeld omdat de praktijk anders werkt dan is bedacht tijdens de periode van inkoop en aanbesteden en men niet weet hoe dit in een nieuwe inkoop vertaald kan worden. Of omdat door budgettaire druk verhoudingen onder spanning komen te staan. Of bestuurlijk lopen de spanningen op. Of gezamenlijke inkopende partijen blijken toch niet dezelfde verwachtingen van de ingekochte diensten te hebben.

Doorbreken impasses

Het programma wil gemeenten, regio’s en aanbieders graag ondersteunen in het nemen van vervolgstappen in het doorbreken of verder brengen van dergelijke impasses. Bovendien kunnen gemeenten en aanbieders leren van elkaars ervaringen. Het zit in beide gevallen niet zozeer op de inhoudelijke kennis, maar meer op de vraag hoe men samen de volgende stap kan zetten. In die situaties blijkt procesbegeleiding een waardevolle interventie om in te zetten.

Voorbeelden van situaties waarin procesbegeleiding helpt:

  • het begeleiden van (bestuurlijke) impasses binnen een gemeente, tussen gemeenten (bijvoorbeeld in een inkoopregio) en tussen (een) gemeente(n) en aanbieder(s) van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning;
  • het begeleiden van bestuur, management en/of organisatie binnen (een) gemeente(n) om inkoop meer bij te laten dragen aan ontwikkeling of transformatie van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning;
  • het begeleiden van groepen aanbieders om de dialoog met gemeenten aan te gaan;
  • het begeleiden van het bestuur, management en/of organisatie van gemeenten om (delen van) jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gezamenlijk te organiseren en in te kopen (regionaal);
  • het begeleiden van gemeenten in een regio om inkoop en administratie van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te harmoniseren en meer samen te werken;
  • het begeleiden van een groep gemeenten die de zorg op eenzelfde manier bekostigt bij het doorontwikkelen van deze bekostigingssystematiek aan de hand van de gedeelde ervaringen.

Het traject

Samen met de betrokkenen organiseren we korte trajecten (ongeveer 3 – 4 maanden) waarin we in een aantal bijeenkomsten de vraag met elkaar verhelderen, een traject ontwerpen en de betrokkenen ondersteunen om met elkaar een volgende stap te zetten.

Voor wie?

Bij een aantal gemeenten, aanbieders en inkoopregio’s is dit instrument succesvol ingezet om inkoopprocessen in het sociaal domein uit een impasse te halen. Ook leerkringen kunnen veel baat hebben bij procesbegeleiding. Deelnemers aan een leerkring zijn werkzaam bij een gemeente of aanbieder en willen gezamenlijk de effectiviteit van de inkoop in het sociaal domein vergroten door van en met elkaar te leren, gefocust op het toepassen in de eigen praktijk. Meer weten over onze leerkringen? Neemt u dan contact op met het regioteam.

Voor deelname aan de binnenkort op te starten leercirkel kwaliteitscriteria voor inkoop, kunt u een bericht sturen naar onze dienstpostbus.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over procesbegeleiding of wilt u een keer sparren of dit u ook kan helpen met het inkoopproces in het sociaal domein? Dan kunt u contact opnemen met het regioteam. Zij beoordelen met u of de inzet van procesbegeleiding in uw situatie waardevol kan zijn.

Neem ook eens een kijkje bij agenda voor ons aanbod aan opleidingen en workshops. Bij onderwerpen vindt u veel praktische informatie over inkoop en aanbesteden in het sociaal domein voor zowel aanbieders als gemeenten.