Blog regioadviseur Harry Zegerius: Alles heeft zijn (kost)prijs

Op 10 december jl. bezocht regioadviseur Harry Zegerius het webinar over de ‘rekentool Wmo huishoudelijke hulp en begeleiding’ dat gepresenteerd werd door Berenschot consultant Wouter Reijngoud, in opdracht van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. De rekentool brengt kostprijzen op eenvoudige wijze in kaart en ondersteunt opdrachtgevers en opdrachtnemers het gesprek te voeren over kosten en tarieven, in lijn met de Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) reële prijs. In deze blog deelt Harry zijn ervaring.

Regioadviseur Harry Zegerius

De meeste deelnemers aan deze webinar voor aanbieders (er worden ook webinars voor gemeenten georganiseerd) waren financieel-administratief medewerkers en controllers van zowel kleine als grote aanbieders. Er was bij dit webinar dan ook behoorlijk wat kennis aanwezig bij de deelnemers. Dat is echter niet nodig om het webinar te volgen en de tool in gebruik te nemen. Tijdens het webinar werd de rekentool uitgebreid doorgenomen. Alle deelnemers konden online goed meekijken in de te zetten stappen om de tool te vullen. De consultants van Berenschot gaven bij elke stap een heldere en duidelijke uitleg.

Hoe werkt de rekentool?

De rekentool is een Excel-model met tabbladen. Op de tabbladen zijn zeer overzichtelijk de uitgangspunten en handleiding weergegeven. Per sector (Hulp bij het Huishouden, Begeleiding VVT, Begeleiding Gehandicaptenzorg, Begeleiding GGZ, Begeleiding Sociaal Werk) is er een tabblad voor de kostprijsberekening. Ook zijn tabbladen opgenomen met de salaristabellen per CAO en een tabblad voor overige zaken die een rol spelen in de berekening, zoals sociale lasten en premiepercentages per sector.

Bij het invullen worden eerst alle onderdelen die van belang zijn voor de opbouw van de kostprijs gevuld: de volledige salariskosten, de niet-productieve uren (verzuim, vakantie, scholing, etc.), reiskosten, overheadkosten, kosten gemeentelijke eisen, risico, innovatie, marge en indexatie. De indexatie moet worden meegenomen (wettelijk bepaald) maar mag 0 zijn en werkt voor een meerjarige berekening doordat de jaarlijkse indexaties worden opgeteld.

De rekenkundige exercitie van het aandeel (%) in de totale kosten naar de opslag op de primaire kosten (salaris) leidt tot een gewogen kostprijs. Deze kan worden afgezet tegen de inschaling van de verschillende medewerkers in verschillende salarisschalen (periodiekmix). Dat leidt dan tot een gemiddelde kostprijs die wordt gevisualiseerd in een watervalgrafiek.
NB: Omdat de salarisschalen worden gebruikt voor berekening van de kostprijs, wordt bij invoering van een nieuwe CAO, de tool ge-update en gepubliceerd op de website van de VNG en de zorgbranches.)

Wanneer de uitgangspunten worden gelezen en de handleiding (die de vorm heeft van een stappenplan) goed wordt gevolgd, is het vullen van het berekeningsmodel vrij eenvoudig. De koppeling tussen het rekenblad en de informatie vanuit de verschillende CAO’s (salarisschalen) vond ik erg goed gedaan en dat werd ook door alle deelnemers als uitstekend gekwalificeerd.

Wanneer gebruikt u de rekentool?

De rekentool brengt kostprijzen op eenvoudige en eenduidige wijze in kaart en ondersteunt opdrachtgevers en opdrachtnemers het gesprek te voeren over kosten en tarieven. Gemeenten kunnen deze rekentool inzetten bij het berekenen van de kostprijs op basis van een uitvraag bij zorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn erbij gebaat dat dit op eenzelfde wijze wordt gedaan door verschillende opdrachtgevers. Daarbij is het model gebaseerd op gemiddelde kostprijzen en maakt het de berekening op basis van de CAO wat een compleet beeld geeft.

Goed om te weten: de rekentool op zichzelf is geen juridisch bindend document in tegenstelling tot de AmvB reële prijs. U bent dan ook niet verplicht het te gebruiken. Wel is het weer een mooie stap in standaardisatie en het minimaliseren van de administratieve lasten. Bovendien helpt het gemeenten een goede kostprijsberekening volgens de AmvB te maken.

De eerste reacties

Voor alle deelnemers aan het webinar geldt dat de rekentool wordt gezien als een zeer bruikbaar instrument. Men hoopt dan ook dat landelijk gebruik van harte wordt aanbevolen, zo niet verplicht gesteld. Door de diversiteit aan formats kostprijsberekening, is er nog steeds sprake van veel (vermijdbare) administratieve last. Als regioadviseur ben ik ook erg blij met de tool en de uitleg in het gebruik ervan. Ik beveel dan ook van harte opdrachtgevers aan om de rekentool in te zetten bij de kostprijsberekening, als hulpmiddel om te komen tot te reële tarieven.

Tot slot

Al met al was het een zeer succesvol webinar dat, gezien de belangstelling en lovende reacties van de deelnemers en de sterke behoefte aan landelijk gebruik van het instrument, zeker voor herhaling vatbaar is. Er zijn ondertussen al extra webinars  georganiseerd, waar u zich op kunt inschrijven.

Mocht u vragen hebben over het inzetten van de rekentool of meer willen weten, dan kunt u altijd bij uw regioadviseur terecht.

Harry Zegerius
Regioadviseur Opdrachtgever-/opdrachtnemerschap - Regio Noord-Holland

Data webinar Rekentool Wmo huishoudelijke hulp en –begeleiding

Kijk bij de Agenda voor het actuele aanbod.

Meer informatie over de Rekentool:

Bekijk hier meer infomatie over Kostprijs / Tarieven.  

U vindt de rekentool op de website van de VNG.

Informatie over het regioteam Opdrachtgever-/opdrachtnemerschap Wmo en Jeugdwet

Goede samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders op gebied van visievorming, inkoop, contractmanagement, uitvoering en verantwoording leidt tot betere en betaalbare maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg, minder administratieve lasten en meer werkplezier. Een team van acht regioadviseurs ondersteunt u daarbij.
Harry Zegerius is een van de acht regioadviseurs die samen het regioteam Opdrachtgever-/opdrachtnemerschap Wmo en Jeugdwet vormen.

Het regioteam opereert namens de volgende drie organisaties: Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd.

Hiermee beschikken de regioadviseurs over een breed palet aan producten en diensten, instrumenten, opleidingen en praktijkvoorbeelden. Daarnaast hebben ze via deze drie organisaties toegang tot een groot netwerk van experts, ervaringsdeskundigen en een rechtstreeks lijntje met ‘Den Haag’.