Aanbieders digitaal geïnformeerd aanbesteding Wmo Z-O Brabant

Goede aanbieders die afvallen door een foutje in de aanbestedingsprocedure? Dit komt vaker voor dan u misschien denkt in het sociaal domein. Om dit en andere ongemakken rond het aanbesteden te voorkomen, ontwikkelt het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein samen met Aanbestedingskalender e-learning modules speciaal voor aanbieders. Gemeenten/regio’s kunnen deze e-learning modules integreren in hun aanbestedingsprocedure door middel van bijvoorbeeld een webinar. Zo vergroot de gemeente de kans op goede inschrijvingen, waardoor de beste aanbieders geselecteerd kunnen worden.

Waarom een webinar?

Tijdens deze webinar worden de onderwerpen uit de online lesmodules toegespitst op de aanbesteding van een gemeente of regio. Door de koppeling tussen het geven van algemene informatie over aanbesteden in het sociaal domein en het behandelen van de aanbesteding van een gemeente / regio tijdens een op maat gemaakte webinar, kunnen foutjes door aanbieders in de aanbestedingsprocedure worden voorkomen. Het eerste webinar vond plaats voor de regio Zuid Oost Brabant. Hoewel de e-modules pas in het voorjaar beschikbaar komen, is de informatie hiervan wel vast geïntegreerd in het webinar om ervaring op te doen met deze manier van werken. Een handreiking over hoe gemeenten dit aan kunnen pakken, komt ook in het voorjaar beschikbaar.

Grote opkomst

Het eerste webinar werd afgelopen december georganiseerd door Bizob, in samenwerking met het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein en Aanbestedingskalender. Bizob organiseert de inkoop en het contractmanagement voor ruim 30 gemeenten en publieke instellingen voor o.a. het sociaal domein. Zo ook voor de regio Zuid Oost Brabant.

Ongeveer 100 aanbieders uit de regio volgden het webinar, waarmee de aanbieders hun deskundigheid over aanbesteden in het sociaal domein konden bevorderen. Ook kregen zij meer informatie over de komende aanbesteding Wmo begeleiding in de regio Zuid Oost Brabant. Het webinar werd afgesloten met het beantwoorden van alle vragen die door de aanwezige aanbieders werden gesteld.

Aanbieders gaven na het webinar aan dat zij de volgende punten hebben geleerd:

  • “Ik heb praktische informatie ontvangen over waar ik op moet letten bij de komende aanbesteding.”
  • “Er is mij uitgelegd waarom er van resultaatfinanciering naar inspanningsgerichte financiering wordt overgestapt en wat dat voor mij betekent.”
  • “Ik had nog nooit gehoord van een nota van inlichtingen en een UEA, maar weet nu wat ik er mee kan.” 

Voor herhaling vatbaar

Namens Bizob informeerde Thea Eikelhof, Concerninkoper bij Bizob, de aanbieders wat de inhoudelijke wijzigingen met betrekking tot de te leveren producten en diensten zijn bij de komende aanbesteding Wmo begeleiding. Thea Eikelhof: “Het bereik van het webinar was vele malen groter dan wanneer we dit live gedaan hadden. We waren positief verrast door de hoge opkomst. Tevens is het heel transparant, alle aanbieders ontvangen gelijktijdig dezelfde informatie. De aanbieders gaven aan dat ze het webinar gewaardeerd hebben. Wij gaan in de toekomst zeker vaker gebruik maken van een webinar zoals deze.”

Gert Fiat (Aanbestedingskalender) vertelt: “Het was een mooi webinar, waarin wij aanbieders goed konden voorbereiden op de komende aanbesteding, zodat ze juiste inschrijvingen kunnen doen en waarmee we voorkomen, dat ze onnodige fouten maken.”

Ook interesse in het organiseren van een webinar?

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is nog op zoek naar gemeenten/regio’s die binnenkort starten met een aanbestedingsprocedure en die samen met ons een webinar op maat willen organiseren. Tijdens deze interactieve webinars wordt toegelicht hoe het inkooptraject tot stand is gekomen en welke strategie en doelen de gemeente/regio hiermee nastreeft. Het programma draagt de kosten voor de volgende 2 webinars die georganiseerd worden.

Bent u geïnteresseerd? Meld uw gemeente of regio dan aan door middel van een mail naar onze dienstpostbus

Binnenkort beschikbaar: e-learning modules aanbieders

De e-learning modules gaan in op de aanbestedingsprocedure voor de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Omdat het e-learning modules zijn, kunnen aanbieders hun kennis over het aanbesteden opfrissen of verdiepen wanneer het hen uitkomt.

Er worden vier e-learning modules ontwikkeld. Hierin worden de volgende thema’s behandeld:

1.            Hoe werkt een gemeente bij het inkopen van zorg?

2.            Inschrijven op aanbestedingen

3.            Onderscheidend vermogen in aanbestedingen

4.            Uniform Europees Aanbestedingsdocument lezen en invullen

Kortom, deze e-learning modules bieden u als aanbieder de mogelijkheid om meer inzicht en grip te krijgen op de aanbestedingsprocedure in het sociale domein.