Praktijkvraag: twee keer inschrijven op dezelfde aanbesteding, mag dat?

Bij het aanbesteden van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning hebben gemeenten/regio’s en aanbieders, vaak dezelfde juridische vragen. In een reeks van meest gestelde vragen, geven wij hier antwoord op. Ook geven wij meer inhoudelijke informatie over het onderwerp waar de vraag betrekking op heeft.

In dit artikel praktijkvraag 2:

Is het toegestaan voor een aanbieder om in een aanbesteding in het sociale domein twee inschrijvingen te doen, zowel zelfstandig als in combinatie met een andere partij?

Antwoord:

De aanbestedingsregelgeving bevat geen voorschrift dat verbiedt dat een inschrijver meer dan één inschrijving doet op een aanbesteding. Ook in de jurisprudentie is uitgemaakt dat meerdere inschrijvingen in beginsel zijn toegestaan. Meer informatie over dubbele inschrijvingen vindt u hier.

Dat neemt niet weg dat het voor een aanbestedende dienst onder omstandigheden verstandig kan zijn om, bijvoorbeeld in het kader van het verkrijgen van een optimale marktwerking, maar één inschrijving per aanbieder toe te staan. Vaak wordt dit daarom opgenomen in de aanbestedingsdocumentatie, bekijk dus de aanbestedingsdocumenten om te zien of de aanbestedende dienst in een specifiek geval deze mogelijkheid heeft uitgesloten.