VNG krijgt mandaat landelijke inkoop specialistische zorg BW

De VNG heeft voor 5 jaar (2023 t/m 2027) mandaat gekregen om landelijke raamcontracten Beschermd Wonen af te sluiten. Hiervoor is een voorstel ter stemming gebracht tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2021.   

Gemeenten maken voortgang met de beweging Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis, zoals geadviseerd door de commissie-Dannenberg. Belangrijke randvoorwaarde is dat ook zeer specialistische vormen van Beschermd Wonen worden ingekocht en voorhanden blijven.

Lees het volledige artikel hier.