‘Van Maatwerk naar Effect’ - opbrengsten van Delta Reviews

Sinds 2019 worden er Delta Reviews Sociaal Domein ingezet bij gemeenten. Een Delta Review is een collegiale reviewmethode voor en door professionals. Dit betekent dat collega’s werkzaam in hetzelfde vakgebied, zoals het sociaal domein, meekijken en aanbevelingen doen voor een vraag of probleem. Elke Delta Review wordt geëvalueerd: direct in de week nadat de resultaten van de Delta Review zijn opgeleverd aan de opdrachtgever en nog eens 4 tot 6 maanden later om te bepalen of de Delta Review daadwerkelijk effect heeft gehad. Deze benoemde effecten van de Delta Reviews Sociaal Domein uit deze evaluaties zijn gebundeld in de rapportage ‘Van Maatwerk naar Effect’.

Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen die bij een Delta Review centraal staan, verschillen. Wel hebben ze allen een relatie tot het inkopen, dan wel aanbesteden in het sociaal domein.

De onderzoeksvragen hebben tot nu toe betrekking op:

  • Onderzoeken;
  • Richting geven en agenderen;
  • Het contract en/of nieuwe aanbesteding;
  • Financiële tekorten.

Effecten van de Delta Review

Waarvoor kan een Delta Review ingezet worden?

  • Een effect dat in iedere evaluatie wordt genoemd, is een toename van betrokkenheid van alle deelnemers aan de review bij het onderwerp en bij het proces waar de Delta Review Sociaal Domein betrekking op heeft.
  • In een Delta Review worden ook aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen worden doorgaans goed ontvangen. Het belang om er iets mee te doen, wordt onderschreven. Dat blijkt wel uit het feit dat vrijwel alle aanbevelingen zijn opgevolgd of zijn ingepland om uitgevoerd te gaan worden.
  • Timing speelt daarbij wel een rol. De Delta Reviews hebben vaak betrekking op politiek- en procesmatig complexe trajecten. Aanbevelingen kunnen soms pas uitgevoerd worden, nadat bepaalde besluiten zijn genomen en/of volgende stappen in een aanbestedingstraject zijn gezet. Ook de Corona epidemie heeft soms een vertragend effect gehad.
  • In een aantal reviews is het effect vooral geweest dat betrokkenen bewuster zijn geworden van hun ambities en rollen. Dit leidt soms ook tot meer onderling begrip.
  • En uiteraard was er ook een diversiteit aan inhoudelijke inzichten en verhelderingen met betrekking tot het onderwerp van de review.

Het rapport

Wilt u meer weten? U vindt het rapport ‘Van Maatwerk naar Effect’ hier.  

Interesse in een Delta Review?

U kunt dit jaar nog kosteloos een Delta Review Sociaal Domein aanvragen. Neem voor meer informatie de folder door.

Wilt u eerst nog even sparren over de aanpak van een probleem bij uw gemeente binnen het sociaal domein? Neem contact op met het Regioteam via de Helpdesk. Zij denken graag met u mee. Het regioteam kijkt of uw probleem in aanmerking komt voor een review.

U kunt ook een kijkje nemen op de website van Bureau Delta Review. 

Zelf Delta Reviewer worden?

Vindt u het leuk om andere gemeenten te helpen? Kunt u een scherpe analyse maken van wat er ergens aan de hand is? En wilt u graag leren van en samenwerken met collega’s elders in het land? Dan is de opleiding tot Delta Reviewer Sociaal Domein misschien iets voor u. Neem de folder door of schrijf meteen in!