Succesvol inkopen in het sociaal domein: doorloop alle fasen

Inkoopprofessionals ondersteunen bij inkoop en contractmanagement binnen het sociaal domein. Met deze doelstelling heeft Nevi eind 2020 een speciale zevendaagse leergang ontwikkeld voor professionals die binnen de complexe context van het sociaal domein werken. Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft 26 opleidingsplekken in de eerste twee groepen beschikbaar gesteld, één van deze plekken ging naar Lamiaa El Badaoui van de gemeente Rotterdam: “Belangrijkste eyeopener was voor mij dat alle onderdelen en fasen in het inkoopproces onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.”

De leergang

De leergang is specifiek bedoeld voor professionals die voor (regio’s van) gemeenten werken in het sociaal domein. De leergang bestaat uit zeven dagen waarvan de eerste twee de basis van het programma vormen door in te gaan op de context van het sociaal domein. Dag drie verbindt de context uit de eerste dagen aan de persoonlijke vraagstukken van de deelnemers. Op dag vier en vijf maakt de leergang de overstap naar het opstellen van een inkoopstrategie, waarna de trainers deze afsluiten met de vormen van marktbenadering (aanbestedingswet). Op dag zes staat contractmanagement centraal. Om te komen tot een certificaat sluit de leergang op dag zeven af met het presenteren van de inzichten die de deelnemers hebben opgedaan. Hierbij staan de inzichten voor de deelnemers zelf, hun organisaties en de verdere transformatie van het sociaal domein centraal.

Leren aan de hand van eigen casus

Lamiaa is als inkoopadviseur bij de gemeente Rotterdam betrokken bij de inkoop van de Jeugdhulp. Lamiaa: “De regionale contracten voor de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond lopen per 1 januari 2023 af en we zijn tijdig begonnen met de voorbereidingen van de nieuwe inkoopronde. Sinds de decentralisatie is er veel te doen over budgetoverschrijdingen in de jeugdhulp en hoe deze verantwoord moet worden. De behoefte is om de controle terug te krijgen en in grote en kleine gemeenten kan de problematiek erg verschillen. De grote uitdaging is dan ook hoe we een goede samenwerking houden met alle betrokken gemeenten en hoe we daarbij de Rotterdamse belangen in het oog houden.” Lamiaa is erg te spreken over de manier waarop dit onderdeel terugkwam binnen de training.

In de training is aandacht voor de theorie, maar juist ook voor zelf ingebrachte casussen. Ik kon tijdens de training steeds teruggrijpen op mijn casus.

Handvatten voor strategische inkoop

In haar werk heeft Lamiaa bij haar ervaren inkoop-collega gezien hoe belangrijk het is om allround het proces te begeleiden én strategische input te kunnen leveren. “Ik wilde juist op dat gebied meer tools ontwikkelen. Belangrijkste eyeopener was voor mij dat alle onderdelen en fasen in het inkoopproces onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als je het goed wilt doen, moet je alle stappen doorlopen. Je gaat immers een contract voor langere tijd aan. Je moet dus mensen bereid krijgen om tijd te investeren. Daar heb ik handvatten voor gekregen waar ik nu mee aan de slag kan. Dat begint met een planning maken voor een inkoopstrategie, een overzicht van thema’s die van belang zijn, werkgroepen vormen, voorbereiden.”

Ervaringen uitwisselen

Lamiaa heeft tijdens de tweede lockdown de training gevolgd. Ze kon dus helaas niet met de andere deelnemers bij elkaar komen. “Ik vond het pittig dat de training online was, al zag ik wel dat de trainers echt hun best deden om het programma aan te passen aan de online mogelijkheden. Ik vond het vooral prettig als we ervaringen konden uitwisselen in kleinere sessies. Dat had wat mij betreft wel wat vaker gemogen.”

Aanbod opleidingen

Heeft u interesse in het volgen van deze opleiding? Kijk voor meer informatie op de website van Nevi.  

Voor zowel gemeenten als voor aanbieders hebben wij diverse opleidingen, workshops en webinars beschikbaar zoals de Individuele opleiding inkoop Jeugdwet en Wmo 2015 en de e-learning modules Inkoop Jeugdwet en Wmo 2015.

Kijk voor ons actuele aanbod bij Activiteiten.