OZJ: Geleerde lessen uit eerstelijns bemiddelingsgesprekken

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) biedt eerstelijnsbemiddeling wanneer jeugdhulpaanbieders en gemeenten onderling een conflict hebben waar ze zelf niet uitkomen. Sinds de start in 2019 hebben er 45 bemiddelingstrajecten plaatsgevonden tussen gemeenten en één of meer aanbieders en in mindere mate tussen gemeenten en aanbieders onderling. Onderwerpen van het conflict zijn de contractvoorwaarden en het wederzijdse gebrek aan vertrouwen, vrijwel altijd in combinatie met een gebrek aan perspectief.

De bemiddelingstrajecten zijn boven verwachting succesvol gebleken. Dat wil niet per definitie zeggen dat de problemen in deze conflicten structureel opgelost zijn. Wel lijkt de drempel om in het vervolg om ondersteuning te vragen veel lager, waardoor een opleving van het conflict niet meer escaleert. OZJ heeft een document gepubliceerd waarin de geleerde lessen uit deze eerstelijns bemiddelingsgesprekken worden behandeld.

Voor meer laagdrempelige begeleiding – ook om conflicten in de toekomst te voorkomen – kunt u ook terecht bij ons Regioteam via de Helpdesk.