Digitale miniconferentie Norm voor Opdrachtgeverschap MO / BW

Het Regioteam opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo en Jeugdwet is een samenwerking van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en het Ketenbureau i-Sociaal Domein.  De zeven regioadviseurs ondersteunen regio’s, gemeenten en aanbieders bij het professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het sociaal domein. Vanuit deze rol ondersteunt het regioteam regio’s en gemeenten bij de invoering van de Norm voor Opdrachtgeverschap Maatschappelijke Ondersteuning & Beschermd Wonen (NvO MO/BW).

Het regioteam opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet

De NvO vraagt om het maken van keuzes op veel verschillende onderwerpen, zoals op het gebied van governance, inkoop, solidariteit en samenwerking.

Veel regio’s en gemeenten hebben bij hun regioadviseur aangegeven dat zij graag over deze vraagstukken willen doorpraten en onderling kennis en ervaringen willen uitwisselen.

Daarom organiseert het Regioteam een digitale miniconferentie NvO MO / BW op 15 juni van 14.00 tot 16.00 uur.

Programma

Tijdens de miniconferentie is het mogelijk om digitale workshops te volgen over verschillende thema’s. Deze workshops bieden de mogelijkheid om in klein verband met elkaar door te praten over het betreffende thema. Op dit moment is het precieze programma nog niet bekend. Onderstaande workshops zijn definitief en worden de komende periode aangevuld:

  • Governance;
  • Hoe betrek ik het best de gemeenteraad;
  • Samenwerking met verschillende partijen;
  • Het landelijk dashboard MO /NW;
  • Regiovisie.

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de digitale miniconferentie NvO MO / BW op 15 juni van 14.00 – 16.00 uur door het mailen van een bericht aan regioteam@i-sociaaldomein.nl. Begin juni ontvangt u het precieze programma en kunt u zich inschrijven voor de workshops van uw keuze.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw regioadviseur via de Helpdesk.