Wilt u het webinar Hoofd- en onderaannemerschap terugkijken?

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein organiseerde op 27 mei, in samenwerking met KPMG, een webinar Hoofd- en onderaannemerschap. Met bijna 100 deelnemers vanuit aanbieders en gemeenten was het een goed bezochte webinar. Heeft u het webinar gemist of wilt u het nog eens terugkijken? U kunt het webinar hier bekijken. Ook de presentatie kunt u nog eens bekijken of downloaden.

Aanleiding

De keuze om te werken met hoofd- en onderaannemerschap is een lastige, omdat het zowel een positieve als een negatieve impact kan hebben. De constructie kan onder andere leiden tot hogere kwaliteit van zorg en een verbeterde samenwerking tussen aanbieders. Daartegenover staat dat dit ook gepaard kan gaan met onder andere extra administratieve lasten voor hoofdaannemers en minder autonomie voor onderaannemers. In de praktijk wordt de hoofd- en onderaannemerschap-constructie op veel verschillende wijzen vormgegeven.

Programma webinar

Het webinar ging van start met de belangrijkste bevindingen uit het Afwegingskader Hoofd- en Onderaannemerschap. De grootste voor- en nadelen die een hoofd- en onderaannemersconstructie met zich meebrengen, kwamen aan bod. Daarnaast werden de maatregelen besproken die men kan treffen om de nadelen te beperken. Een snelle peiling wees uit dat met betrekking tot dit onderwerp de verscheidenheid aan contracten, de veelheid aan aanbieders en de administratieve lasten belangrijke kwesties zijn waar de deelnemers tegenaan lopen. Er is behoefte aan meer uniformering.

Een panel van ervaringsdeskundigen reflecteerde op het onderwerp, vanuit hun eigen praktijkervaring. De gretigheid, waarmee de deelnemers gebruik maakten van de mogelijkheid om vragen te stellen aan de panelleden, maakte duidelijk dat het onderwerp enorm leeft. Daarom wordt er een vervolg gegeven aan het thema hoofd- en onderaannemerschap.

Vervolg thema hoofd- en onderaannemerschap

Op dit moment wordt gewerkt aan een juridische handleiding met antwoorden op de meest voorkomende vragen; de eerste reeks aan vragen en antwoorden zijn reeds gepubliceerd op onze website. U vindt ze onder Hoofdaannemerschap en Praktijkvragen op deze website.

Daarnaast wordt gestart met een leerkring van professionals uit het sociaal domein die ervaringen ten aanzien van dit onderwerp met elkaar willen delen. Heeft u interesse om deel te nemen aan deze leerkring? Voor meer informatie en aanmelden, kunt u een mailbericht sturen naar onze dienstpostbus.

Webinar gemist of meer informatie nodig?

Het webinar kunt u hier terugkijken. Ook de presentatie is beschikbaar. Meer informatie over het thema hoofd- en onderaannemerschap vindt u hier.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of wilt u sparren over hoofd- en onderaannemerschap in uw regio of gemeente? Dan kunt u contact opnemen met uw Regioadviseur via de Helpdesk.