Interview: Wat leveren de e-learning modules voor gemeenten u op?

Margreet Nugteren, senior beleidsadviseur en contractmanager jeugdhulp bij de gemeente Alphen aan den Rijn, heeft de e-learning modules voor gemeenten gevolgd. Wat zij ervan vond en hoe het haar heeft geholpen in de dagelijkse praktijk, vertelt ze aan de hand van vier vragen.

Wat deed u besluiten de e-learning modules te volgen en wat vond u ervan?

“Ik nam deel aan de individuele opleiding Inkoop Jeugdwet en Wmo 2015. De e-learning modules zijn daarin een aanvulling op de leerbijeenkomsten. Ik vond het een mooie manier om mezelf voor te bereiden op de bijeenkomsten of deze nog eens samengevat terug te zien. Ik heb ze op meerdere tijdstippen bekeken. Ik schat in dat ik een half uur tot een uur per module ermee bezig was.”

“Ze waren makkelijk te volgen, al betrapte ik me er nog wel eens op dat ik me liet afleiden, maar dat heeft wellicht meer met mij te maken. Het mooie is dat je dan nog altijd even terug kunt scrollen of het filmpje terugzetten. Ik houd van schemaatjes en die zaten er veelvuldig in. Verder bevatten de e-learning modules een mooie afwisseling tussen leesstof en filmpjes. De tussentijdse testen zijn ook een leuke manier om op een actieve manier bezig te zijn met de stof.”

Vindt u dat u datgene wat u heeft geleerd ook meteen praktisch kunt toepassen in het werk van alledag?

Het geeft me meer zelfvertrouwen nu we ons in de gemeente Alphen aan den Rijn voorbereiden op de inrichting van de jeugdhulp in de toekomst.

"Ik weet ongeveer wat er mogelijk is en wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende modellen. Ik gebruik het geleerde vooral om met meer visie aan de slag te gaan, zoals het benoemen van de toegang als één van de instrumenten, hoe je een marktanalyse kunt doen en ontwikkelpotentieel kunt benoemen. Daarnaast verwacht ik nog veel van mijn meer ervaren collega’s binnen de gemeente te leren. Het is dus helpend maar moet nog wel een lokale vertaling krijgen.”

Mist u nog een module of onderwerp?

“Ik zou nog wel wat meer over de juridische aspecten willen weten zoals over de Europese regelgeving en alle verschillende inkoopmodellen die er zijn. Tegelijkertijd ook taaie kost die je wellicht pas wilt weten als je er echt mee te maken krijgt.” (red. meer informatie over de Europese Regelgeving en de verschillende inkoopmodellen is te vinden op deze website)

“Verder zou ik nog wel meer details willen weten over vernieuwende manieren van inkoop zoals de gemeente Utrecht die heeft toegepast. Met een voorselectie en om de opdracht samen met de opdrachtgevers uit te werken: hoe doe je dat precies, waar moet je op letten, hoe doe je dat wanneer je met 2 consortia werkt? (red. Er is een praktijkverhaal over het Utrechts Model Wmo beschikbaar. Binnenkort volgt een praktijkverhaal over de aanbesteding aanvullende jeugdhulp van dezelfde gemeente.)

Raadt u collega’s bij andere gemeenten deze e-learning modules voor gemeenten aan? En waarom?

“Jazeker, het vormt een mooie theoretische basis. Grappig was dat een collega van mij, een specialist inkoop, de individuele opleiding Inkoop Jeugdwet en Wmo 2015, waar de e-learning modules onderdeel van uitmaken, ook aanraadde aan het groepje collega’s dat zich nu voorbereidt op de toekomst van de jeugdhulp. Mooi dat ik de cursus en de online lesmodules toen al had gevolgd!”

Meer informatie

Wilt u als gemeentelijke professional ook meer kennis vergaren over de inkoop van de Jeugdwet en de Wmo 2015? Meer informatie over de e-learning modules en de mogelijkheid tot aanmelden, vindt u hier. 

Overigens komen binnenkort ook de e-learning modules speciaal voor aanbieders beschikbaar.

Op zoek naar een uitgebreidere opleiding?

Naast de e-learning modules biedt het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein ook een regionale leergang Inkoop Wmo 2015 en een individuele opleiding Inkoop Jeugdwet en Wmo 2015 aan. Kijk voor ons totale aanbod bij Agenda en Activiteiten.