Handvatten voor samenwerking tussen gemeenten en aanbieders

Gemeenten zoeken naar mogelijkheden om in samenwerking met aanbieders te komen tot betere en effectievere zorg in het sociaal domein. Aanbieders hebben allerlei ideeën hierover, maar vinden niet altijd de aansluiting met gemeenten. Daarom staat het thema samenwerking hoog op de agenda; zeker bij gesprekken over incidenten, een rekenkamerrapport, tijdens het contractmanagementgesprek, een nieuw op te starten aanbestedingsprocedure of de herinrichting van het zorglandschap.

Samenwerking op weg helpen

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein biedt ondersteuning aan om de samenwerking tussen gemeenten en aanbieders op weg te helpen door het organiseren van rondetafelgesprekken. Aan de hand van de white paper “De interactie tussen zorgaanbieders en gemeenten in het sociaal domein: Handvatten voor samenwerking” wordt het gesprek voorbereid en gevoerd.

In het rondetafelgesprek staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Waar staan wij nu? (samenwerking tussen aanbieders en gemeenten)
  • Wat kenmerkt onze huidige manier van (samen) werken?
  • Hoe waarderen we de samenwerking?
  • Wat zouden we hieraan willen en kunnen ontwikkelen?

Wat levert een rondetafelgesprek op?

Het beoogde resultaat van een rondetafelgesprek wordt vastgesteld in overleg met de aanvrager; de gemeente / regio danwel aanbieder. Op basis van de eerste ervaringen met het begeleiden van deze gesprekken, geven deelnemers aan dat de white paper een goed inzicht biedt in de verschillende perspectieven van aanbieders, evenals het herkennen van mogelijke samenwerkingspatronen tussen aanbieders en gemeenten. Het helpt de samenwerking een stap verder te brengen om daarover met elkaar in gesprek te gaan. In het rondetafelgesprek wordt explicieter en preciezer benoemd of geïdentificeerd waar de aanbieders in een regio staan en hoe zich dat verhoudt tot de vraag/strategie van de gemeente en vice versa.

Procesbegeleiding

De rondetafelgesprekken zijn een verkorte vorm van procesbegeleiding. In de procesbegeleiding die het programma biedt organiseren we samen met de betrokkenen korte trajecten (ongeveer 3 – 4 maanden) waarin we in een aantal bijeenkomsten de vraag met elkaar verhelderen, een traject op maat ontwerpen en de betrokkenen ondersteunen om met elkaar een volgende stap te zetten. Procesbegeleiding wordt ingezet om inkoopprocessen in het sociaal domein uit een impasse te halen, bestuurlijke processen vlot te trekken of in de begeleiding van leerkringen.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over een rondetafelgesprek of wilt u een keer sparren of dit u ook kan helpen in de samenwerking tussen gemeenten en aanbieders? Dan kunt u contact opnemen met het Regioteam via de Helpdesk. Zij bekijken met u of de inzet van een rondetafelgesprek in uw situatie waardevol kan zijn of dat wellicht een andere vorm van procesbegeleiding of bijvoorbeeld een workshop, een betere optie is.

Neem ook eens een kijkje bij Agenda en Activiteiten voor ons aanbod aan opleidingen en workshops. Bij onderwerpen vindt u veel praktische informatie over inkoop en aanbesteden in het sociaal domein voor zowel aanbieders als gemeenten.