Interview: Wat leveren de e-learning modules voor gemeenten u op?

Roos Mennes, contractmanager jeugd gemeente Groningen, heeft de e-learning modules voor gemeenten gevolgd. Wat zij ervan vond en hoe het haar heeft geholpen in de dagelijkse praktijk, vertelt ze aan de hand van vier vragen.

Wat deed u besluiten de e-learning modules te volgen en wat vond u ervan?

“Ik volgde de e-learning modules ongeveer twee dagen voor de bijeenkomsten met betrekking tot dat onderwerp (red. de e-learning modules maken deel uit van de Individuele Opleiding Inkoop Jeugdwet en Wmo 2015). Ik deed er ongeveer 45 minuten over, soms wat langer, soms wat korter. Vooral de korte presentaties vond ik prettig. Alleen maar lezen maakt het soms droog en saai. Het geeft je het gevoel van een miniwebinar. Het onderwerp met betrekking tot transformatie vond ik tevens goed te volgen. Ook hier heb ik ongeveer een uur aan gewerkt.”

Vindt u dat u datgene wat u heeft geleerd ook meteen praktisch kunt toepassen in het werk van alledag?

"Binnen de gemeente Groningen zijn wij bezig met de nieuwe inkoop voor de jeugd. Hier ben ik wat later in gestapt, waardoor ik overzicht miste.

De e-learning modules hebben een completer beeld gegeven van het inkoopproces waar we middenin zitten.

Door deze e-learning modules in combinatie met de bijeenkomsten van de Individuele Opleiding Inkoop Jeugdwet en Wmo 2015 te volgen, kreeg ik een prettig overzicht op het geheel: waar zijn mijn collega’s begonnen en waar moeten we met elkaar nog naartoe? In die zin heeft het mij een completer beeld gegeven van het proces waar wij inzitten en wat er allemaal waarom bij komt kijken.”

Mist u nog een module of onderwerp?

“Er zou meer ingegaan kunnen worden op het betrekken van het veld. Waarom, wanneer en hoe betrek je het veld in de inkoopproces? Het is misschien ook wel een groot onderwerp maar wel hele belangrijk en tijdrovend in de praktijk.” (red. meer informatie over samenwerking tussen gemeenten en aanbieders vindt u onder Dialoog en Activiteiten.)

Raadt u collega’s bij andere gemeenten deze e-learning modules voor gemeenten aan? En waarom?

“Zeker, en dit heb ik ook al gedaan. Ik denk wel dat de ervaren inkopers minder hebben aan deze opleiding en e-learning modules. Maar het is dan ook een basisopleiding.”

Meer informatie en aanmelden

Wilt u als gemeentelijke professional ook meer kennis vergaren over de inkoop van de Jeugdwet en de Wmo 2015? Meer informatie over de e-learning modules en de mogelijkheid tot aanmelden, vindt u hier.

Overigens komen binnenkort ook de e-learning modules speciaal voor aanbieders beschikbaar.

Op zoek naar een uitgebreidere opleiding?

Naast de e-learning modules biedt het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein ook een regionale leergang Inkoop Wmo 2015 en een Individuele Opleiding Inkoop Jeugdwet en Wmo 2015 aan. Kijk voor ons totale aanbod bij Agenda en Activiteiten.