Het kan nog! Doe mee met de enquête over administratieve lasten

Niemand wil administratieve lasten, toch zijn ze er. Ondanks alle inspanningen zijn administratieve lasten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 nog steeds hoog. Om (nog) beter inzicht verkrijgen in de huidige problematiek, hebben de brancheorganisaties van zorgaanbieders, VNG en VWS gezamenlijk bijgevoegde enquête ontwikkeld voor zorgaanbieders en gemeenten. 

Het doel van deze enquête is om nieuwe en/of aanvullende interventies te kunnen benoemen om administratieve lasten te kunnen terugdringen. 

Naar de enquête bij het Ketenbureau i-Sociaal Domein.