Interview: Wat leveren de e-learning modules voor gemeenten u op?

Loes Kanbier, senior inkoper bij de gemeente Rotterdam, heeft de e-learning modules voor gemeenten gevolgd. Wat zij ervan vond en hoe het haar heeft geholpen in de dagelijkse praktijk, vertelt ze aan de hand van vier vragen.

Wat deed u besluiten de e-learning modules te volgen en wat vond u ervan?

“Ik hou en geloof in kennis. Dus het was voor mij logisch dit te volgen. Mijn leidinggevende was ook enthousiast. Alle modules heb ik met veel plezier en conform het lesprogramma gevolgd. Soms was het te makkelijk, maar dat komt door mijn vooropleiding. Het netwerken en kennis opdoen van collega’s was een grote plus. Goed vond ik het huiswerk voorafgaand aan de lessen en het volgen van de e-learning modules met zelftesten. Goede docenten!” (red. de e-learning modules maken deel uit van de Individuele Opleiding Inkoop Jeugdwet en Wmo 2015)

Vindt u dat u datgene wat u heeft geleerd ook meteen praktisch kunt toepassen in het werk van alledag?

 “Het gaat om basiskennis en het direct toepassen is organisatie afhankelijk.”

Raadt u collega’s bij andere gemeenten deze e-learning modules voor gemeenten aan? En waarom?

“Ik heb deze cursus intern al aanbevolen en collega inkopers volgen de cursus ook. De brede insteek is leerzaam. We moeten het tenslotte met elkaar doen!”

Mist u nog een module of onderwerp?

“De modules zijn voor een breed publiek, dat is zoals hierboven gezegd een voordeel, maar gerichtere modules per doelgroep zijn denk ik een goede aanvulling. Bijvoorbeeld voor beleidsadviseurs of inkopers.”

Meer informatie en aanmelden

Wilt u als gemeentelijke professional ook meer kennis vergaren over de inkoop van de Jeugdwet en de Wmo 2015? Meer informatie over de e-learning modules en de mogelijkheid tot aanmelden, vindt u hier.

Overigens zijn hier ook e-learning modules speciaal voor aanbieders beschikbaar.

Op zoek naar een uitgebreidere opleiding?

Naast de e-learning modules biedt het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein ook een regionale leergang Inkoop Wmo 2015 en een Individuele Opleiding Inkoop Jeugdwet en Wmo 2015 aan. Kijk voor ons totale aanbod bij Agenda en Activiteiten.