Partnerschap gemeenten en aanbieders is belangrijk

Twee leden van de werkgroep Transformatie vertellen dat zij een partnerschap tussen gemeenten en aanbieders als belangrijke voorwaarde zien om de transformatie in het sociaal domein een stap verder te brengen.

In een eerder gepubliceerd artikel vertelt Karin Boudewijns, directeur zorg bij HVO-Querido en lid van de werkgroep Transformatie, over haar ervaringen met en inzichten over inkoop in het sociaal domein. Na jaren werkervaring in de diverse hoeken van het sociaal domein kan Karin vanuit verschillende perspectieven naar de transformatie kijken.

Voor Melanie Leegwater, accountmanager zorgcontractering van Philadelphia en eveneens lid van de werkgroep Transformatie, is het relaas van Karin zeer herkenbaar. Philadelphia was ook een van de gegunde partijen in de Amsterdamse aanbestedingsprocedure voor de Wmo en is nu in afwachting van het vervolg. Momenteel lopen er weer andere aanbestedingsprocedures, voor Melanie in elf verschillende regio’s.

Zij vult het interview met Karin aan:

We zijn als gemeenten en aanbieders nog steeds bezig om afgestemd te raken op elkaar, in de periode vóór en na het aanbesteden. Dit kost veel mensuren aan de kant van aanbieders én gemeenten; allemaal uren die niet direct te besteden zijn aan (de zorg voor) cliënten. Daarbij kost het aanbestedingsproces zelf heel veel tijd. Als de gunning wordt uitgesteld of als je een contract onverhoopt niet gegund krijgt, is dat in feite verloren geld. Het zou mooi zijn als we vanuit partnerschap met gemeenten hier nog meer bij stil zouden kunnen staan. 

Naar het interview met Karin Boudewijns...