Een dag uit het leven van… regioadviseur Josien de Reuver

Het is een nieuwe ochtend; de koffie staat naast me klaar en ik koppel mijn laptop aan mijn tweede scherm. Een nieuwe werkdag start in mijn - voor het veruit grootste deel thuiswerkende - leven als regioadviseur opdrachtgever-/opdrachtnemerschap Wmo en Jeugd.

Mijn dag start met een afspraak met een MO/BW-regio. Ik log in op Teams en zie de drie contactpersonen op mijn scherm verschijnen. Met z’n vieren spreken we het bestuurlijk overleg van volgende week voor. In dit overleg ligt de voorgestelde governance ter besluitvorming. De regio heeft na veel overleg besloten om toch voor een publiekrechtelijke governancevorm te kiezen. Samen spreken we door hoe we de bestuurders meenemen in dit voorstel en wat daarna de vervolgstappen zijn. Na een uur is het overleg goed voorbereid. Ik log uit en loop naar de keuken voor een verse kop koffie.

Terwijl ik wacht op mijn koffie word ik gebeld. Het is een van de grote aanbieders uit een van mijn regio’s. De aanbieder geeft aan dat hij een mail van een regio waarin zij veel zorg verlenen niet goed heeft begrepen en nu te laat is met het indienen van zijn corona-meerkosten. De regio neemt de ingediende meerkosten nu niet in behandeling. Of ik iets kan betekenen. Gelukkig ken ik de betreffend behandelend ambtenaar uit de regio goed. Ik rond het telefoontje met de aanbieder af en bel haar gelijk over het issue. Ze neemt nog direct op ook! Ik leg de situatie uit en vraag of de regio wat coulance kan tonen. Ze zegt dat de regio hier altijd toe bereid is, als de aanbieder wat meer tekst en uitleg geeft waarom ze de mail verkeerd begrepen hebben. De aanbieder bel ik snel weer terug en licht toe wat de behandelend ambtenaar heeft gezegd.

De aanbieder is blij met mijn telefoontje en “komt er zo wel uit” denkt hij. “Zo niet”, geef ik aan, “bel dan vooral weer.”

Ik log daarop opnieuw in op Teams en zie twee andere contactpersonen van een andere regio op mijn scherm. Als volleerd thuiswerkende regioadviseur voel ik me net Harry Potter die op allerlei plekken verschijnselt (dit is vast herkenbaar voor alle andere Potter-fans), maar dit terzijde..  Met deze twee contactpersonen spreek ik over de verschillende uitvoeringsvarianten. De regio overweegt in de nieuwe inkoopronde over te stappen naar een andere uitvoeringsvariant dan degene waar vanuit ze nu werken. Met de regio spreek ik door wat de verschillen tussen de varianten zijn en noem ik voorbeelden van regio’s die al met de variant werken die de regio overweegt. Ik noem een aantal goede contactpersonen waarmee de regio kan verder praten over hun eventuele overstap en zeg toe dat ik contact zal leggen. Na dit gesprek is het tijd voor de lunch. Het is mooi weer, dus ik ga met mijn broodje een poosje heerlijk schermloos in de tuin zitten.

Ik kruip weer achter mijn schermen en zoek uit hoe Webex ook weer opgestart moest worden. Mijn volgende gesprek, via Webex, is met de werkgroep die de juridische handreiking voor hoofd- en onderaannemerschap opstelt. Deze handreiking geeft inzicht in de juridische (on)mogelijkheden van hoofd- en onderaannemerschap. Om te zorgen dat de handreiking aansluit bij de praktische vragen van gemeenten en aanbieders op dit vlak, neem ik deel aan deze werkgroep. De vraag of een gemeente, zonder tussenkomst van de hoofdaannemer, zomaar een onderaannemer kan aanwijzen, staat dit keer centraal. Na de vraag en de bijbehorende wetteksten doorgenomen te hebben, komen we tot een conceptantwoord op de vraag. Het advocatenkantoor dat ons ondersteunt in het opstellen van de handreiking werkt de precieze teksten verder uit. De volgende keer dat we elkaar zien, stellen we het antwoord definitief vast.

Na deze afspraak is het tijd om mijn mail wat bij te werken. Ik heb een mail ontvangen van een aanbieder die issues ervaart in het betalen van declaraties wanneer een maand precies zo valt dat, drie keer in de maand, twee-wekelijkse zorg wordt geleverd . Of ik mee kan denken over een oplossing. Ik vraag in onze regioadviseurs-appgroep of anderen deze vraag ook hebben gekregen. Dit blijkt zo te zijn; ik agendeer het issue voor ons eerstvolgende teamoverleg om met elkaar door te praten wat we voor deze aanbieder (en de anderen) kunnen betekenen.

Als ik bezig ben met de rest van mijn mail, gaat mijn telefoon opnieuw. Ik word gebeld door een gezinshuis. In samenwerking met een ander gezinshuis heb ik onlangs een bijeenkomst georganiseerd over de administratieve lasten die gezinshuizen ervaren. Dit gezinshuis belt over wat ook weer het vervolg is op de bijeenkomst en op welke plekken de genoemde issues worden ingebracht. We praten hier even over door en spreken af contact te houden. Daarna kruip ik nog een uurtje in mijn mail om die zoveel mogelijk voor vandaag weg te werken. Het meeste krijg ik weg en ik zie dat ik morgen voor mijn eerste afspraak nog tijd heb voor de rest. Dus ik klap mijn laptop dicht, het is voldoende voor vandaag. Morgen weer een nieuwe dag als regioadviseur opdrachtgever-/ opdrachtnemerschap!

Informatie over het regioteam Opdrachtgever-/opdrachtnemerschap Wmo en Jeugdwet 

Goede samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders op gebied van visievorming, inkoop, contractmanagement, uitvoering en verantwoording leidt tot betere en betaalbare maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg, minder administratieve lasten en meer werkplezier. Een team van acht regioadviseurs ondersteunt u daarbij. Josien de Reuver is een van de regioadviseurs die samen het regioteam Opdrachtgever-/opdrachtnemerschap Wmo en Jeugdwet vormen. 

 Het regioteam opereert namens de volgende drie organisaties: Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. Hiermee beschikken de regioadviseurs over een breed palet aan producten en diensten, instrumenten, opleidingen en praktijkvoorbeelden. Daarnaast hebben ze via deze drie organisaties toegang tot een groot netwerk van experts, ervaringsdeskundigen en een rechtstreeks lijntje met ‘Den Haag’.