Regioadviseur Peter-Paul Doodkorte: Werken vanuit verschil

Wat mij als regioadviseur en lid van de werkgroep Transformatie aanspreekt in de aanpak van initiatieven als JENS, is dat 'doen wat werkt en helpt' bij hen betekent: werken vanuit verschil. Omdat het echt meerwaarde heeft als je de uitdaging of het vraagstuk van inwoners vanuit verschillende perspectieven en deskundigheden kunt bekijken. Dit betekent dat de persoonlijke en plaatselijke omstandigheden, meer dan eenvormigheid, voorop staan.

Daarbij hebben alle belanghebbenden ieder een eigen rol en bevoegdheden, maar is er sprake van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een passend antwoord voor de inwoner in zijn situatie.

Als je integraal werkt, vraag je je bijvoorbeeld niet alleen maar af of iemand genoeg inkomen heeft om rond te komen, maar ook wat het effect is op de opvoeding.

Want als je je kind niet kunt geven wat het nodig heeft omdat je weinig inkomen hebt, kan dat veel extra stress geven.

Voor de professionals van Jens betekent dat:

  • Nabij zijn door daar te zijn en te werken waar de mensen zijn, zoals bij de mensen thuis, op school, op straat, in cafeetjes, bij de sportclubs, etc.
  • Aansluiten bij de leefwereld en de omstandigheden van de mensen en hun mogelijkheden dan wel beperkingen.
  • Gebruiken van en voortbouwen op aanwezige krachten, talenten, capaciteiten en kansen.
  • Een open oog voor de bijdrage die sociale netwerken, vrijwilligers, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen of professionals daarbij kunnen leveren.
  • Inwoners zelf zoveel als mogelijk eigenaar te laten zijn van hun leven en mogelijkheden dan wel beperkingen.
  • Zij de mogelijkheden en beperkingen in samenhang op- en aanpakken.

Tegelijkertijd maken initiatieven als deze duidelijk dat kiezen voor taakgericht werken bewuste keuzes vraagt van zowel gemeenten als aanbieders. De keuze voor taakgericht werken vraagt aan de voorkant om vertrouwen, een duidelijke visie en de bereidheid om de mogelijkheden van de belofte daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Daarbij is het belangrijk om ook de verwachtingen, inrichtingsvraagstukken en obstakels die hieruit voortvloeien tijdig onder ogen te zien en expliciet te maken, zodat deze hanteerbaar gemaakt kunnen worden.

De “Handreiking: kiezen voor de taakgerichte uitvoeringsvariant - Op weg naar succesvol taakgericht (samen)werken” kan daarbij helpen. Net zo goed als ‘ons’ regioteam!

Peter-Paul Doodkorte
Regioadviseur opdrachtgever-/opdrachtnemerschap Regio Zuid-Holland