Regioteam: Gezinshuizen onder druk door administratieve lasten

Afgelopen zomer organiseerde het regioteam Opdrachtgever- / Opdrachtnemerschap een online bijeenkomst voor gezinshuizen uit het hele land. De aanleiding daarvoor was dat het Gezinshuis WindMee uit Etten-Leur bij het programma Ontregel de Zorg (VWS) aan de bel trok over de ervaren administratieve lasten. Het regioteam heeft dit signaal opgepakt. Uiteindelijk leidde dit tot een online bijeenkomst, waar een tiental gezinshuizen uit het hele land met elkaar en met enkele experts in gesprek gingen over ervaren administratieve lasten in de breedste zin van het woord.

Administratieve lasten

Wat voor administratieve lasten ervaren gezinshuisouders zoal? In de bijeenkomst werd al snel pijnlijk duidelijk dat er nog steeds veel te winnen valt op dit gebied. Een tipje van de sluier: Vrijgevestigde gezinshuizen worden soms uitgesloten van aanbestedingen, alleen omdat zij als zelfstandig gezinshuis opereren. Om toch zorg te kunnen leveren, moeten ze dit doen vanuit een onderaannemersconstructie, die veel tijd en geld kost.

Ook verlengingen veroorzaken administratieve lasten. Ook al krijgt een jeugdige een indicatie voor zorg voor meerdere jaren, sommige beschikkingen vragen toch om een jaarlijkse verlenging met alle administratieve handelingen van dien. Als derde voorbeeld vragen de gezinshuizen zich af wat een verschillend tarief per regio nu eigenlijk oplevert, behalve extra lasten die door de verscheidenheid worden veroorzaakt. Daarom pleiten ze voor een landelijk tarief.

In het uitgebreide verslag hieronder van de bijeenkomst worden nog meer ervaren administratieve lasten door de gezinshuizen benoemd. De bijeenkomst werd geleid door de regioadviseurs Eveline Kampman en Josien de Reuver. Zij brachten huidige landelijke ontwikkelingen in zoals de hervormingsagenda jeugd, het project contractdiversiteit van het Ketenbureau I-Sociaal Domein en de discussie over het landelijk tarief. Met het Ketenbureau zullen zij schakelen over administratieve lasten die ook nu al, vanuit de huidige standaarden, vergemakkelijkt kunnen worden.

Naar het verslag...

Afwegingskader Hoofd- en onderaannemerschap ondersteunt

Werken met Hoofd- en Onderaannemerschap? Hier vindt u er alle informatie over. Het Afwegingskader Hoofd- en Onderaannemerschap Sociaal Domein helpt zowel zorgaanbieders als gemeenten bij de keuze voor hoofd- en onderaannemerschap en om extra administratieve lasten tegen te gaan.

Informatie over het regioteam Opdrachtgever-/opdrachtnemerschap Wmo en Jeugdwet

Goede samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders op gebied van visievorming, inkoop, contractmanagement, uitvoering en verantwoording leidt tot betere en betaalbare maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg, minder administratieve lasten en meer werkplezier. Een team van acht regioadviseurs ondersteunt u daarbij. Eveline Kampman en Josien de Reuver maken deel uit van het regioteam Opdrachtgever-/opdrachtnemerschap Wmo en Jeugdwet.  

Het regioteam opereert namens de volgende drie organisaties: Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. Hiermee beschikken de regioadviseurs over een breed palet aan producten en diensten, instrumenten, opleidingen en praktijkvoorbeelden. Daarnaast hebben ze via deze drie organisaties toegang tot een groot netwerk van experts, ervaringsdeskundigen en een rechtstreeks lijntje met ‘Den Haag’.